Išleistos knygos

Literatų klubo „Lėvens balsai“ buvusių ir dabartinių narių išleistos knygos:
 
 
Baltrūnienė Regina „Atradimai ir praradimai“ (2009), „Laukti krintančios žvaigždės: trioletai“ (2009), „Ilgesys: Sonetų vainikas“ (2010).
 
Jasinskienė Birutė  „Palieku dalelę savęs“ (2007).
 
Kaulakienė Vida  „Šimtas šilumos blyksnių“ (2000).
 
Klimavičienė Aldona  „Undinėlė“ (2000).
 
Koriznienė Genovaitė  „Delnų šiluma“ (2011).
 
Mackevičius Antanas  „Nuo saulėtekio iki saulėlydžio“ (2002).
 
Malaiškienė-Vidugirytė Irena  „Žemaitėlių kaimas“ (1999), „Laiko spalvos“ (2000), „Metų kraitis“ (2002), „Šalnų drobės“ (2007), „Artimi toliai“ (2011).
 
Markevičiūtė Aliutė Elena  „Skapiškis“, (1999), „Pabarėliai“ (2007), „Tylos kalbėjimas“ (2009).
 
Matiukaitė Lina „Uršulia Tamošiūnaičia. Ailios“ (1999), „Nepažįstamas Povilas Matulionis“ (2000), „Vikonys: Kaimas ir jo žmonės“ (2008), „Kūrybinė draugystė: Iš Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo“ (2009).
 
Stančikaitė Palma „Kuosėnai“ (2001), „Saulės ratas“ (2002).
 
Šeštokas Liudas „Prisiminimų upė“ (1994), „Meilė paslaptis saugo“ (1999).
 
Uldukienė Aušra „Lygiadienio jerubės“ (2008).
 
Urbonienė Birutė „Palaimink vaikus“ (2002).
 
Valinskaitė Bronė“ Vakarėjantis laikas“ (2005).
 
Žibaitienė Palma „Minčių verpetai“ (2010).