Išteklių valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

 
  • Komplektuoja ir paskirsto naujas knygas, garso, vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus visiems Kupiškio viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams. Juos užsako Komplektavimo taryba, gavusi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro leidžiamą „Ekspresinformaciją“, bei bendradarbiaudama tiesiogiai su leidyklomis.
  • Apskaito ir tvarko visų rajono viešųjų bibliotekų dokumentų fondus.
  • Nuo 2003 m. birželio 26 d.  viešoji biblioteka  įsijungė į Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS). Pradėtas kurti elektroninis katalogas. Kataloge yra 81 176 bibliografiniai įrašai (2016 12 31).
  • Jau baigti rekataloguoti viešosios bibliotekos fondai. 2010 m. pradėti rekataloguoti padalinių dokumentų fondai.  
  • Kuriami  dokumentų bibliografiniai įrašai viešosios bibliotekos ir padalinių katalogams.
  • Užsakomi periodiniai leidiniai  Kupiškio viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams. Periodinių leidinių įsigijimui pinigus skiria rajono savivaldybė.