Lankytojų aptarnavimo skyrius

Abonementas (I a.)
Paslaugos:
 • vieningo LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, skaitytojų registracija;
 • kaip tapti skaitytoju spausti čia;
 • knygų skolinimas į namus;
 • informacinės užklausos;
 • paieška elektroniniame kataloge OPAC spausti čia;
 • garsinės knygos akliesiems ir silpnaregiams;
 • spaudinių (fragmentų) kopijavimo paslaugos. Įkainiai spausti čia.
 
Abonemento knygų fonde – grožinė literatūra, humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų, žemės ūkio, populiarūs medicinos, technikos, namų ūkio leidiniai lietuvių, rusų kalbomis. Turime nedidelį fondelį anglų ir prancūzų kalbomis. Knygų fondas atviras. Skaitytojai gali rinktis savarankiškai arba kreiptis į bibliotekininkę pagalbos. Leidiniai į namus skolinami vienam mėnesiui. Jei knyga skaitytojui reikalinga ilgiau ir jos nereikalauja kiti skaitytojai – naudojimosi laiką galima pratęsti (tai numatyta naudojimosi biblioteka taisyklėse spausti čia ) atėjus į skyrių, paskambinus telefonu arba kreipiantis elektroniniu paštu.
Yra kilnojamoji bibliotekėlė, aptarnaujama Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio skyriaus. Čia aklieji ir silpnaregiai gali išsirinkti garsinių knygų bei žurnalų, taip pat knygų Brailio raštu.
  
Skaitykla-Internetas (II a.)
Paslaugos:
 • periodinių leidinių skaitymas vietoje;
 • ankstesniųjų metų žurnalai trims dienoms skolinami į namus;
 • informacija apie periodinius leidinius;
 • informacinės užklausos;
 • paieška internete, bevielis interneto ryšys;
 • kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
 • informacijos įrašymas į elektroninę laikmeną;
 • informacinių leidinių, garsinių, vaizdinių, regimųjų, elektroninių, meno ir kitų dokumentų fondo naudojimasis vietoje.
 • spaudinių ir kitų dokumentų parodos meno tematika.
Skaityklos-Interneto skyriuje yra 15 darbo vietų, iš jų  – 7 kompiuterizuotos. Lankytojai gali naudotis enciklopedijomis, žinynais, žodynais. Šio pobūdžio leidiniai į namus neskolinami. Periodiniai leidiniai prenumeruojami kas ketvirtį, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Periodinių leidinių sąrašas spausti čia. Rengiamos teminės spaudinių ir kitų dokumentų parodos. Prie skaityklos yra darbo biržos informacinis stendas.
Skyriuje 4093 leidiniai: knygos, natos, vaizdo ir garso dokumentai. Apie 60 % leidinių – meno literatūra: enciklopedijos, albumai, meno istorijos ir teorijos leidiniai, parodų katalogai, monografijos ir kt. Kita dalis – grožinė ir kitų mokslo šakų literatūra. Dokumentai lietuvių ir daugiau kaip 10 užsienio kalbų. Leidiniai į namus neišduodami.
Čia galite paskaityti bei pavartyti meno leidinius, pailsėti, klausydami klasikinės muzikos įrašų.
Skaityklos fondo pagrindą sudaro vertinga skulptoriaus, profesoriaus Juozo Kėdainio (1915–1998) asmeninė biblioteka.
Moksleiviams vedamos integruotos meno ir muzikos pamokos. Skaitykloje laukiame lankytojų įvairių renginių metu.
 
Saugykla ir TBA (I a.)
Saugykloje komplektuojamos įvairių mokslo šakų knygos, skirtos mokslo reikmėms, savišvietai. Knygos skolinamos per abonementą, skaitytojui užsakius. Saugykloje saugomi 3–5 metų periodinių leidinių komplektai, kurie pareikalavus skaitytojui, pateikiami skaityti į periodikos skaityklą.

VAIKŲ ERDVĖ