Kraštotyros ir edukacijos skyrius

 
 
  • Skyriaus dokumentų fonde enciklopedijos, žodynai, žinynai, kiti informaciniai leidiniai. Dokumentais lankytojai naudojasi vietoje.
  • Kaupiami ir saugomi  įvairūs kraštotyros dokumentai (spaudiniai, rankraščiai, kraštotyros darbai, teminiai aplankai, elektroniniai dokumentai ir kt.) apie Kupiškio kraštą ir jo žmones.
  • Kraštotyros kartotekoje sukaupta 15 tūkst. bibliografinių įrašų (laikraščių, žurnalų, kitų leidinių straipsnių aprašų). Nuo 2003 m. kraštotyros įrašus (straipsnių iš rajono laikraščių kuriami bibliotekos elektroniniame kataloge.
  • Nuo 2003 metų Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB) kuriami įrašai iš rajono laikraščių. Šiuos įrašus (rajoninių laikraščių straipsnių aprašus) galima surasti ir Kupiškio viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge (www katalogas).
  • Atsakoma į vartotojų informacines užklausas, teikiamos konsultacijos.
  • Rengiamos kraštotyros dokumentų parodos, organizuojami kraštotyrinių leidinių pristatymai.
  • Rajono laikraščiai saugomi nuo 1946 metų („Stalino keliu“, „Komunizmo keliu“, „Kupiškėnų mintys“, „Kupiškio žinios“,  „Atgaiva“).
  • Vartotojai gali nemokamai dirbti kompiuteriais (4 darbo vietos), naudotis vieša interneto prieiga, ieškoti informacijos viešosios bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse.
  • Nuo 2009 metų  organizuojami gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai bei projekto „Bibliotekos pažangai“ lankytojų pritraukimo į bibliotekas akcijos.