Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Renginių planas

Kovas

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–15

(tęsiama)

 

Ernestos Masiulionytės fotografijų paroda

Bibliotekos III aukštas

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

1–20

 

Meno darbų paroda „Kūrybos erdvės 2017“ tema „Ko žodžiais nepasakysi“

Parodų salė

Atsakingi asmenys – Lina Matiukaitė, Algirdas Venckus

1–31

 

Agnės Šalengaitės piešinių paroda

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

1–31

(tęsiama)

 

Vaikų fotografijos paroda „Neatrastas Kupiškis“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

1–31

 

Mokyklos „Varpelis“ lavinamosios klasės mokinių darbų paroda „Spalvotų jausmų pasaulis“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

1–31

 

Mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų klasių mokinių darbų paroda „Sniego rūmai“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

2, 9, 16, 23

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

3

14–16 val.

Neformaliojo švietimo „Knygų bičiulių klubo“ užsiėmimai

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

3

9 val.

Seminaras „Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų 2016 metų veiklos rezultatai ir pagrindinės veiklos kryptys bei pokyčiai 2017 metais“

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys – Lina Matiukaitė, Algirdas Venckus

6–31

 

Spaudinių paroda „Ištikimas tikrovei ir svajonei“ (V. Dautartui – 90)

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Kovo 11-oji“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

10, 18, 25

11–13 val.

Neformaliojo švietimo „Knygų bičiulių klubo“ užsiėmimai

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

15–31

 

Spaudinių paroda „Išskridę sugrįžta į gimtinę“ rašytojui Jurgiui Usinavičiui – 85

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Atsakingas asmuo – Danutė Baronienė

16

10 val.

Renginys Knygnešio dienai „Kai knygas draudė“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

21–31

 

Fotografijų paroda „Susitikimų akimirkos“, skirta Kupiškio viešosios bibliotekos 80-mečiui

Parodų salė

Atsakingas asmuo - Jolita Pipynienė

22–31

 

Virtuali paroda „Po vienu stogu: biblioteka, muziejus, kultūros namai“, skirta Kupiškio viešosios bibliotekos 80-mečiui

www.kupiskiovb.lt

Atsakingas asmuo – Jolita Pipynienė

22

 

(tikslinama)

„Linksmoji pamokėlė“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

23

 

(tikslinama)

Edukacinė pamokėlė „Ir atskrido paukštužėlė“ mokyklos „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo vaikams

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

31

18–21 val.

Renginys visuomenei „Naktis bibliotekoje“ – atsisveikinimas su senuoju pastatu

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – Algirdas Venckus

Kaimo padaliniai

1–6

(tęsiama)

 

Kraštiečio V. Dubrindžio 130-osioms gimimo metinėms skirta paroda „...aš visur juodpėnietis“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

1–13

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Pagausim saulės juoką“ (A. Zurbai – 75)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1–14

(tręsiama)

 

Spaudinių paroda „Vytės Nemunėlio – Meškiukas Rudnosiukas“

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – Sigutė Mažylienė

1–15

(tęsiama)

 

Knygų paroda „Gal taip reikėjo...“ 75 metai kai gimė rašytojas Algimantas Zurba

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

1–15

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „O Lietuva, vėl tau pavasarį, vėl laisvę šaukiam tau! (Vasario 16-ąjai)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1–17

 

Spaudinių paroda „Margas žodžių pasaulis“ (Pirmajai lietuviškai abėcėlei – 470)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

1–26

 

Spaudinių paroda „Paukštelis mažytis – visą gamtą pažadina“ (Vieversio dienai)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

1–30

 

V. Žiūkaitės pasakų iliustracijų paroda „Stebuklingas pasakų pasaulis“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

1–31

 

9-10 lavinamųjų klasių mokinių piešinių paroda „Jausmas“

Naivių biblioteka

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Aš myliu Lietuvą“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Viskas pačios matyta, girdėta, išgyventa...“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–31

 

Kristinos Gaidžiūnienės kūrybos darbų paroda „Mano veltinis“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė

2

14 val.

Moterų popietė „Gyvenkime sveikai“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

2

13 val.

Popietė „Sustabdytas laikas su knyga rankoje“ – pasirinktų tekstų skaitymas

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

6

13 val.

Edukacinė pamokėlė „Saldainynė“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

6–15

 

Spaudinių paroda „Rašytoja, kūrusi gražesnį žmonių gyvenimą“ 140 metų, kai gimė rašytoja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

6–31

 

Spaudinių paroda „Panemunės metraštininkas“, skirta rašytojo Vl. Dautarto 90-mečiui

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

6–31

 

Spaudinių paroda „Jie nešė mūsų žodį“ skirta Knygnešių dienai

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

6–31

 

Spaudinių paroda 140-osioms Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gimimo metinėms „Kūryba – asmeninė patirtis“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

7–31

 

Spaudinių paroda „Malonu kitiems daryti gera“ (Šatrijos Raganai – 140)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

8–31

 

Dokumentų paroda „Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai...“ (Šatrijos Raganai – 140)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

8

14 val.

Popietė „Žydėkime kaip gėlės“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – Loreta Aleksiejūnienė, laisvalaikio centras

8

13 val.

Mėnesio rubrika vaikams „Perskaityk ir rekomenduok“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

10

14 val.

Istorinė viktorina, skirta Kovo 11-ąjai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

10–31

 

Spaudinių paroda „Žemė – ne tik žmonių planeta“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

13–31

 

Spaudinių paroda „Kas gyvena sapnų karalystėje?“ (V. Dautartui – 90)

Palėvenėlės padalinys

Atsakingas asmuo – Ona Kručienė

14–31

 

Spaudinių paroda „Paklaidžiokim po savo krašto pievas“ rašytojui J. Usinavičiui 85

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

15

16 val.

Susitikimas su „Kupiškio komunalininkas“ vadovu R. Adomausku

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

15–31

 

Spaudinių paroda „Kova už gimtąjį žodį. Knygnešiai.“

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo - Vanda Ribokaitė

16–31

 

Spaudinių paroda „Išvaikščioję sodžius ir gryčias“ – knygnešių dienai

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

16–31

 

Knygų paroda „Nešę lietuvišką žodį“, skirta knygnešių dienai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

16

13.30 val.

Knygnešio K. Spaičio kapo lankymas Juodpėnų kapinėse

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

17

9.30 val.

Skaitymo skatinimo valandėlė „Priimk iššūkį“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

18

16 val.

(tikslinama)

Literatūrinė popietė vaikams „Prie spingsulių, prie balanų su maldaknyge tauta...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

20

15 val.

Skaitymai – Pasaulinei poezijos dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

20–30

 

Spaudinių paroda „Lietuvių tautos materialinės ir dvasinės kultūros simbolis“, skirta Tautinio kostiumo metams

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

22–31

 

Dokumentų paroda „Kad šypsotųsi kiekvienas vandens lašas...: (Pasaulinei vandens dienai)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

24

(tikslinama)

15 val.

(tikslinama)

Susitikimas su knygų iliustratore Vigita Žiūkaite

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

25–31

 

A. Užtupienės fotografijų paroda „Įamžintos akimirkos...“,

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

27–31

 

Spaudinių paroda „Netekčių ir vilties pėdsakais“ (J. Usinavičiui 85)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

27–31

 

Spaudinių paroda „Sunkus kelias namo“, skirta rašytojui J. Usinavičiui

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – Sigutė Mažylienė

30

14 val.

Popietė „Velykų stalui siūlau...“

Palėvenėlės padalinys

Atsakingas asmuo – Ona Kručienė

31

15 val.

Valandėlė „Skaityk pats ir kviesk draugą“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

Papildoma informacija