Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Renginių planas

Birželis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai


informacija tikslinama

Viešoji biblioteka išsikrausto į Kupos pradinės mokyklos patalpas (Krantinės g. 24) (lankytojai nebus aptarnaujami)

10

14 val.

Tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“

Palėvenės dominikonų vienuolynas (Bendruomenės „Palėvenys“ salė)

Atsakingas asmuo – Lina Matiukaitė

Kaimo padaliniai

1

13 val.

Viktorina tarptautinei vaikų gynimo dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1

12 val.

Žaidimų valandėlė „Linksmiada“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

1

16 val.

Popietė vaikams „Dar pabūki, nerūpestinga vaikyste“

Naivių padalinys

Atsakingi asmenys – Milda Levickienė, Naivių laisvalaikio centras

1–13

Spaudinių paroda „Gyvenimo saulė“, skirta Motinos dienai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

1–23

(tęsiama)

Dokumentų paroda „Dominykas keliauja į pasaulio galą...“ (rašytojui Vytautui V. Landsbergiui – 55)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1–25

Spaudinių paroda „Viskas apie Kerelių piliakalnį“ (Piliakalnių metams)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

1–26

(tęsiama)

Spaudinių paroda Vytauto V. Landsbergio 55-mečiui

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

1–27

Spaudinių paroda „Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais“ (95 metai, kai gimė rašytojas Jonas Avyžius)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1–30

Spaudinių paroda „Mūsų dienos kaip tortas“ (Vytautui V. Landsbergiui 55 m.)

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–30

Spaudinių paroda „Kam pasaka, o kam teisybė...“, skirta rašytojo K. Sajos 85-mečiui

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

1–30

Spaudinių paroda „Prozininkui, dramaturgui K. Sajai – 85 m.“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

1–30

Spaudinių paroda „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“ (K. Sajai – 85 m.)

Palėvenėlės padalinys

Atsakingas asmuo – Ona Kručienė

1–30

Vaikų piešinių paroda „Nupiešiu tau saulę“ (Tarptautinei vaikų gynimo dienai)

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

06-01–

08-30

15 val.

Pasirinktų filmų žiūrėjimas „Vasaros kino teatras“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

1-2

13–17 val.

Darbštuolių dirbtuvėlės „Tau, brangus Tėti“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

06-01–

08-24

Spaudinių paroda „...dėdė, kuris rašo gražias pasakas“ Vytautui V. Landsbergiui 55 m.

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

06-01–

07-05

G. Murnikovienės kūrybinių darbų paroda „Pomėgiai“

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys – R. Liogienė, G. Murnikovienė

2

9 val.

Vasaros skaitymai netradicinėse erdvėse

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

3, 10,

17, 23

13–15 val.

NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

06-06–

07-05

Paroda „Vaikystė – mažytis namelis...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

06-12–

07-10

Spaudinių paroda „Toks buvo tavo kelias, Lietuva“ (skirta Gedulo ir Vilties dienai)

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

06-14–

07-14

Spaudinių paroda „Vežė ešelonais, grįžome po vieną“ (Gedulo ir Vilties dienai)

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

14-30

Spaudinių paroda „Gedulo ir Vilties diena“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

06-14–

07-14

Spaudinių paroda „Nulaužytų šakų giesmės“ (Gedulo ir Vilties dienai)

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – Sigutė Mažylienė

06-14–

07-14

Dokumentų paroda „Nuo gimto kaimo su krauju mus plėšo...“, skirta Gedulo ir Vilties dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

06-20–

07-05

Dokumentų paroda „...klaidžiojimai“ K. Sajos 85-mečiui

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

06-27–

07-27

Dokumentų paroda „Pasakysiu kaip draugui...“ (K. Sajai – 85 m.)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

06-27–

08-02

Spaudinių paroda „Kaip ir kodėl tampama rašytoju?“ K. Sajai – 85 m.

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

06-27–

07-31

Spaudinių paroda „Iš skausmo ir meilės“ (K. Sajai – 85 m.)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

06-27–

07-31

Spaudinių paroda, skirta K. Sajos 85-mečiui

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

06-30–

07-29

Dokumentų paroda „Lietuva, kur lietūs lyja...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

Papildoma informacija