Renginių planas

Rugpjūtis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–31

(tęsiama)

Fotografijų paroda „Iš mokytojos V. Jokantienės šeimos albumo 1915–1930m.“

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – R.Senvaitienė

 

1–31

(tęsiama)

Fotografijų paroda „Vorkutos vaizdai 1954 m.“

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – R.Senvaitienė

 

 

08-01–09-10

Spaudinių paroda „Poetė Janina Degutytė“

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

3–31

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

Kaimo padaliniai

 

1–13

Dokumentų paroda poetės J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms „Tarp saulės ir netektie“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

1–31

Spaudinių paroda „Esantis ir laukiantis“, skirta prozininko, publicisto Stasio Kašausko 75 – mečiui

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–20

Fotografijų paroda „Neatrastas Kupiškis“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

08-01–09-07

Dokumentų paroda „Saulė vakarop“ M. Sluckiui 90

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

11

 

11 val.

Šv. Lauryno atlaidų šventė „Skapiškį gaudžia varpai“, dviračių žygis per lankytinas Skapiškio vietas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

Liepa

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

07-01–08-31

Fotografijų paroda „Iš mokytojos V. Jokantienės šeimos albumo 1915–1930m.“

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – R.Senvaitienė

07-01–08-31

Fotografijų paroda „Vorkutos vaizdai 1954 m.“

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – R.Senvaitienė

9–31

Spaudinių paroda „Šimtas būdų ką veikti vasarą“

Lankytojų aptarnavimo skyrius Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20–31

Fotografijų ir dokumentų paroda „Permainų metai“ (Sąjūdžiui – 30)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius, VB laiptinė

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, J. Pipynienė, R. Vasiliauskienė

Kaimo padaliniai

1–31

Fotografijų paroda „Neatrastas Kupiškis“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

2–31

Subačiaus gimnazijos pradinių klasių stovyklos „Pažinkime ir saugokime Lietuvos gamtą“ kūrybinių darbų paroda „Lietuvos augalijos pasaulyje“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

2–31

Spaudinių paroda „Ir visai nesvarbu, kada ji parašyta – prieš šimtmečius ar užvakar“, 90 metų kai gimė poetė J. Degutytė

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

2–31

Spaudinių paroda „Sugrįšiu – iš miško šešėlių ir šlamesio“ (J. Degutytei – 90)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

2–31

Spaudinių paroda „Aš gyva gamtos akimirka...“ 90 m., kai gimė poetė Janina Degutytė

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

6

 

19:30 val.

Valstybės dienos minėjimas „...vardan tos...“ Parodos „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“ pristatymas, laiško – palinkėjimų Lietuvai 100-mečio proga skaitymas, himno giedojimas, vakarojimas prie laužo

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, bendruomenės taryba, laisvalaikio salė

 

6

 

20 val.

Valstybės dienos paminėjimas Stirniškių piliakalnyje

Subačiaus padalinys

Atsakingi asmenys: A. Bukienė, Subačiaus seniūnija, vietinės organizacijos ir bendruomenė

9–30

Mobili paroda „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

Papildoma informacija