Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Renginių planas

Spalis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1-16

Projekto „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“ įgyvendinimas (medžiagos leidiniui ir mobiliai parodai „Šimtmečio Kupiškėnai“ rinkimas)

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – Lina Matiukaitė

1-31

Projekto „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis“ įgyvendinimas. Video medžiagos montavimo darbai.

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – Jolita Pipynienė

6, 27

1300-1700

Neformalaus vaikų švietimo „Etno turistai“ užsiėmimai

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

7, 28

1000-1400

Neformalaus vaikų švietimo „Knygų bičiulių klubas - 2“ užsiėmimai

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

12

16 val.

Audriaus Lauciaus parodos „Kinetinis impulsas" atidarymas

12–26

 

Audriaus Lauciaus paroda „Kinetinis impulsas".

Buvusių kareivinių 3 aukštas, Gedimino g. 53A.

Atsakingas – Algirdas Venckus

11-30

Spaudinių paroda „Žodžio spalvos“ (aklųjų kūryba), skirta Baltosios lazdelės dienai

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – Rita Senvaitienė

18

16 val.

Diskusija apie aklųjų kūrybą

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – Rita Senvaitienė

25

16 val.

Diskusija apie perskaitytas knygas

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – Rita Senvaitienė

Kaimo padaliniai

1-31

Dokumentų paroda „Tautos atminties beieškant“, skirta Algirdo Juliaus Greimo metams

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1-31

Dariaus Žibaičio medžio dirbinių paroda „Prakalbinti medį“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

1-31

Paroda „Keturkojai draugai“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1-30

Šiaurietės Genovaitės Kazlauskienės kryželiu siuvinėtų darbų paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

1-9

Piešinių paroda „ArtDesingn“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

1-10

(tęsiama)

Dokumentų paroda „Tas ryto laukimas...“ Vytautui Bubniui – 85

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1-19

Spaudinių paroda „...kokie didvyriai buvo senovės lietuviai“ 135 m., kai gimė rašytojas Vincas Krėvė

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1-20

Vaikų piešinių paroda „Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji?

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

2-30

Paroda – viešnia. Palėvenėlės kaimo gyventojos Danutės Emilijos Ribokienės siuvinėtų atvirukų paroda „Mažų dygsniukų stebuklas“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

2-31

Mikrorajono senolių nuotraukų paroda „...branda...“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys – Rita Liogienė, G. Murnikovienė

2-30

Literatūros paroda, skirta Ramutės Girkontaitės 75-mečiui

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

2-30

„Spalvų žavesys...“ Kupiškio mokyklos „Varpelis“ dailės darbų paroda. Spec. grupės auklėtoja Nijolė Krasovskaja

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

3

13, 17 val.

Dirbtuvėlės „Nustebink Mokytoją“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

4

15 val.

Popietė „Mano augintinis“ skirta pasaulinei gyvūnijos dienai

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

5

15 val.

Popietė Tarptautinei Mokytojų dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

5-31

Knygų ir spaudinių paroda „Alfonsui Blažiui – 70“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

7

16 val.

(tikslinama)

Literatūrinė popietė vaikams „Niekas Rekso nemylėjo, nieks priglausti nenorėjo...“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

7, 14,

21,28

1300-1500val.

Neformalaus vaikų švietimo „Eko dirbtuvėlės – 2“ užsiėmimai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

10-16–

11-13

Spaudinių paroda „Lietuvos politikui, visuomenės veikėjui, meno, muzikos ir kultūros istorikui Vytautui Landsbergiui – 85 m.

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

11

(tikslinama)

10 val.

(tikslinama)

Popietė „Sveika, biblioteka“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

21

(tikslinama)

(tikslinama)

Dariaus Žibaičio medžio dirbinių parodos pristatymas

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

25

13 val.

Edukacinė valandėlė vaikams „Spalio 25-oji Konstitucijos diena“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

27

13 val.

Vakaronė „Buvo gera gaspadinė“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

29

12 val.

Naivių vokalinio ansamblio „Obelėlė“ 30-mečio paminėjimas

Naivių kultūros centras

Atsakingi asmenys – Milda Levickienė, Angelė Kovienė

Spalis

Papildoma informacija