Renginių planas

Birželis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

06-01–08-31

Akcija „Vasara su knyga“

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, L. Kliopkinienė, R. Senvaitienė

1-29

Spaudinių paroda „Kai naktis vualin supas...“ Jonui Graičiūnui – 115

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1-30

Spaudinių paroda „Vasara su detektyvu“

Lankytojų aptarnavimo skyrius Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

1-30

Spaudinių paroda „Vydūnas“ (150-osioms gimimo metinėms)

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

4-30

Spaudinių paroda „Vasara su knyga“

Lankytojų aptarnavimo skyrius Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

5-30

P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus vaikų piešinių paroda

Lankytojų aptarnavimo skyrius Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

5 ir 14

13-17 val.

Neformalaus vaikų švietimo programos „Etnoturistai“ užsiėmimai

Lankytojų aptarnavimo skyrius Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

8 ir 15

 

11-15 val.

Neformalaus vaikų švietimo programos „Knygos bičiulių klubas 2“ užsiėmimai

Lankytojų aptarnavimo skyrius Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

08–30

 

ASTOS EINORYTĖS
drugelių kolekcijos paroda
„DRUGELIO SKRYDIS"
Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

9

14 val.

Tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“

Adomynės dvaras

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

29

 

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

1

13-17 val.

Dirbtuvėlės „Myliu savo Tėtį“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1-10

Spaudinių paroda „Sąjūdis. Sąjūdžio pradžios 30-metis“

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

1-14

Skaitomiausių knygų paroda „Knyga mano draugė“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

1-15

Subačiaus gimnazijos II G klasės mokinio Almanto Kunsko darbų paroda „Noriu atskleisti savo vidinį pasaulį...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1-22

NVŠ būrelio „Molinukas“ mokinių darbelių paroda

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1-29

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 1–8 lavinamųjų klasių mokinių darbų paroda „Aš tavo gimtinė, vardu Lietuva“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1-30

Dokumentų paroda „Mažo žmogaus didelis pasaulis“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1-30

Knygų ir spaudinių paroda „Ant sapnų tilto“ (Onai Baliukonytei – 70)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

1-30

Spaudinių paroda „Užburiantis nuotykių pasaulis“ (T. Main Ridui – 200)

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1-30

Dokumentų paroda „Saulėlydžio vieversio giesmė“ (P. Treiniui – 90)

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

06-01–07-06

Dokumentų paroda pasaulinei gamtos apsaugos dienai „Tik gamta pasiekia tobulybę“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

06-04–07-10

Spaudinių paroda „Iš čia mes atėjome“, skirta Sąjūdžio 30-mečiui

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

06-05–07-06

Mobili paroda „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

8

 

13 val.

Susitikimas su vaikų rašytoju, literatūros debiutantu Virgiu Šidlausku (Tarptautinei vaikų gynimo dienai)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

11-30

Spaudinių paroda „Kūryba skirta tolimajai Šiaurei ir jos gamtai“ 140 m., kai gimė kanadiečių rašytojas Džeimsas Kervudas

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

12-30

Knygų paroda „Ašaromis aplaistytas pavasaris“, skirta gedulo ir vilties dienai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

06-13–07-13

Dokumentų paroda „Mus jungia tremtinio dalia...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

14

16 val.

Literatūriniai skaitymai „Lietuvos skausmas – tremtis“

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

14-30

Spaudinių paroda „Regėjau Tėviškę sapne“ (Gedulo ir vilties dienai)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

22

13-17 val.

Dirbtuvėlės „Pienių žiedai“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

Papildoma informacija