Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Renginių planas

Rugpjūtis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–31

Agnės Šalengaitės piešinių paroda

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

1–31

Bibliotekos lankytojų nuo 6 iki 9 metų piešinių paroda

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

Kaimo padaliniai

1–24

(tęsiama)

Spaudinių paroda „...dėdė, kuris rašo gražias pasakas“ Vytautui V. Landsbergiui 55 m.

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1–31

Foto darbų paroda „Žvilgsnis į praeitį“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – Loreta Aleksiejūnienė, laisvalaikio salė

1–31

Dokumentų paroda „I. Vidugirytei-Naktinienei – 80“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–31

Dokumentų paroda „Povilo Šilo gyvenimo vingiais“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

5

12 val.

Kraštiečių šventė „Sveikas, kaimynėli!“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – Loreta Aleksiejūnienė, bendruomenė, laisvalaikio salė

7–31

Literatūros paroda, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai „Baltijos kelias – demokratijos kelias“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

7–31

Literatūros paroda, skirta kraštiečio, fizinių m. daktaro Liudviko Augulio 65-osioms gimimo metinėms (1952–2014)

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

16–31

Spaudinių paroda „Atostogauti – su knyga!“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

18

15 val.

Vasaros kino teatras

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys – Evelina Lučinskienė, Milisenta Tunkūnė

30

13 val.

Popietė „Sudie vasarėle, būk sveika mokyklėle“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

Liepa

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

Nuo liepos 3 d.

 

 Lankytojų laukiame Krantinės 24 (Kupos m-kla)

Kaimo padaliniai

07-01–

08-24

Spaudinių paroda „...dėdė, kuris rašo gražias pasakas“ Vytautui V. Landsbergiui 55 m.

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1–14

Spaudinių paroda „Vežė ešelonais, grįžome po vieną“ (Gedulo ir vilties dienai)

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

1–14

Spaudinių paroda „Nulaužytų šakų giesmės“ (Gedulo ir vilties dienai)

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – Sigutė Mažylienė

1–14

Dokumentų paroda „Nuo gimto kaimo su krauju mus plėšo...“, skirta Gedulo ir vilties dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1–15

Spaudinių paroda „Lietuvių realizmo literatūra“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

1–5

Dokumentų paroda „...klaidžiojimai“ K. Sajos 85-mečiui

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

1–26

Spaudinių paroda „Viskas apie Kerelių piliakalnį“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

1–27

Dokumentų paroda „Pasakysiu kaip draugui...“ Kaziui Sajai – 85 m.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1–31

Spaudinių paroda „Kaip ir kodėl tampama rašytoju?“ K. Sajai – 85 m.

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1–31

Spaudinių paroda „Iš skausmo ir meilės“ Kaziui Sajai – 85 m.

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1–31

Dokumentų paroda „Povilo Šilo gyvenimo vingiais“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

131

Dokumentų paroda „I. Vidugirytei-Naktinienei – 80“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–31

Spaudinių paroda, skirta Kazio Sajos 85-mečiui

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

1–29

Dokumentų paroda „Lietuva, kur lietūs lyja...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

3-31

Spaudinių paroda „Ieškant žmogaus tiesos...“ Valdo Papievio 55-mečiui

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

6–31

Spaudinių paroda „Mindaugas – valdovas ir žmogus“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

6

20 val.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjimas Stirniškių piliakalnyje

Subačiaus padalinys

Atsakingi asmenys – Audronė Bukienė, kultūros centras

6

21 val.

Tautiškos giesmės giedojimas

Naivių padalinys

Atsakingi asmenys – Milda Levickienė, bendruomenė

6

21 val.

Valstybės dienos minėjimas su pavakarojimu „...vienybė težydi...“

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys – Rita Liogienė, bendruomenės taryba, laisvalaikio centras

6-31

Dokumentų paroda „Girdžiu tartum širdį tave...“ (Mindaugo karūnavimo dienai)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

10-31

Knygų ir spaudinių paroda „Laikas į begalybę ištysęs, bet jo pamiršti nevalia“ (Valdui Papieviui – 55)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

12-31

Knygų ir spaudinių paroda „Mano meilė bus galia išlikti“ (Juditai Vaičiūnaitei – 80)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

21

20 val.

Tradicinė kaimo šventė „Vasaros vainikas“

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys – Milda Levickienė, laisvalaikio centras, bendruomenės taryba

26-31

Spaudinių paroda „Narkotikams ne!“, skirta narkomanijos dienai

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

Papildoma informacija