Renginių planas

Gruodis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–6

Fotografijų paroda „Graikiški eskizai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

Dokumentų paroda „Liaudies muzikantas Jurgis Stankevičius“ (90-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–31

Spaudinių paroda „Metų knyga 2018“

Abonementas

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

3

10 val.

Seminaras „Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimas bibliotekoje“. Lektorė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos teisininkė Janina Marcinkevičienė.

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba (Vytauto g. 8)

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

3–21

Iš anksto susitarus

Edukacinė ekspozicija „Sąjūdžiui Kupiškio krašte 30 metų“

Viešosios bibliotekos patalpos buvusių kareivinių pastate

(Gedimino g. 34)

Atsakingas asmuo – A. Venckus (tel. 8 682 42216)

3–31

Spaudinių paroda „Žiemos pasaka“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

3–31

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtinių piešinių paroda

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

5–31

Kalėdinių žaisliukų paroda (iš Solveigos Puišienės kolekcijos)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

7–31

Paroda „Prieš šimtą metų: dokumentai, spaudos puslapiai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

12

14 val.

Baigiamasis projekto „Kupiškis amžininkų liudijimuose: interaktyvus žemėlapis“ renginys: projekto pristatymas ir literatūrinė programa „Kupiškis knygų puslapiuose“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

13

12 val.

Susitikimas su rašytoju Justinu Žilinsku, kurio knyga paaugliams „Kaukas Gugis ir kerų karas“ dalyvauja Metų knygos rinkimuose

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos salė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

1731

 

Spaudinių paroda „Ir aš mažas buvau“ (Pranui Mašiotui – 155)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

19

16.30 val.

Pokalbiai apie perskaitytas knygas (klubas „Knygius“)

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

Kaimo padaliniai

1, 15

11 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Eko dirbtuvėlės“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–3

tęsiama

Spaudinių paroda „Ieškojimai ir smagūs nuotykiai Kazio Binkio kūryboje“ (Poetui Kaziui Binkiui – 125)

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

1–15

 

Spaudinių paroda „Eilėraščiai iš namų“ (Poetei Violetai Palčinskaitei – 75)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–15

 

Spaudinių paroda „Amžinai norėjęs kažko naujo, nematyto, negirdėto...“ (Poetui Kaziui Binkiui – 125)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Palmiros Balnytės darbų iš vilnos paroda „Žydėjimas“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Tu siek idealo“ (Poetui Vincui Kudirkai – 160)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Knygnešių laikų kūrėjas“ (Prozininkui, vertėjui Pranui Mašiotui – 155)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–31

 

Paroda „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12.01–01.06

 

Kalėdinių žaisliukų paroda „Kalėdų džiaugsmas“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

2

12 val.

Edukacinis užsiėmimas - Adventinio vainiko kūrimas

Naivių padalinys

Atsakingas - biblioteka, kultūros salė, bendruomenės taryba.

3–31

 

Spaudinių paroda „Medžio drožėjui Algirdui Balnai – 90“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Gruodžio 3-ioji – Tarptautinė žmonių su negalia diena“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

3–31

 

Dovilės Vairytės paveikslų paroda

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

3, 10, 17, 21

16 val.

Advento skaitymai „Tavo žodis – žibintas po kojom“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

6

10 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams „Kalėdų belaukiant“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

7

15 val.

Popietė „Žiemos švenčių belaukiant“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

9

12 val.

Edukacinis užsiėmimas - Šventinių dekoracijų gamyba

Naivių padalinys

Atsakingas - biblioteka, kultūros salė, bendruomenės taryba.

9

14 val.

Almanto Kunsko darbų parodos „Spalvos ir linijos duetas“ pristatymas

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

10

10 val.

Genovaitės Koriznienės poezijos knygos „Ilgesio upės“ pristatymas

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

11

10 val.

Popietė vaikams „Dėde, papasakok“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

11–31

 

Spaudinių paroda „Dėde, papasakok“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

13

13 val.

Skaitymai „Kalėdinė paslaptis“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

13

14 val.

Kūrybinės edukacinės dirbtuvėlės „Kvepiančios Kalėdos“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Mačiulienė, L. Čejauskienė, J. Knizikevičienė, Virbališkių bendruomenė

14

15 val.

Advento popietė

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

14

15 val.

Edukacinė popietė „Kad advento vakarai neprailgtų...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

14

15 val.

Popietė vaikams „Kalėdos mano delne“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

15

15 val.

B. Zaborskytės-Jasinskienės knygos „Širdies kelionė“ pristatymas

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

16

12 val.

Edukacinis užsiėmimas- Šventinių meduolių kepimas ir puošyba

Naivių padalinys

Atsakingas - biblioteka,bendruomenės taryba.

 

17–27

 

 

Spaudinių paroda „Įėjęs į pasaulinę literatūrą kaip kovingas romantikas‘‘ 220
m., kai gimė poetas, dramaturgas ADOMAS MICKEVIČIUS (1798–1855).
Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

12.17–01.06

 

Juodpėnų kaimo bendruomenės moterų rankų darbo eglučių paroda „Netradicinė Kalėdų eglutė“

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys – R. Liogienė, Juodpėnų bendruomenės taryba

19

10 val.

Garsiniai skaitymai „Vaikų klasika“, skirti rašytojui Pranui Mašiotui

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

22

12 val.

Padėkos popietė „Po Angelo sparnu“ -

Naivių padalinys

Atsakingas - biblioteka, kultūros salė, bendruomenės taryba.

 

27–31

 

 

Spaudinių paroda „Didysis Lietuvos mylėtojas‘‘ 160 m., kai gimė poetas, publicistas VINCAS KUDIRKA (1858–1899).
Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

28

14 val.

Kalėdinė šventė „Lai tyliai sužvanga varpeliai“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

Papildoma informacija