Renginių planas

Spalis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

1–31

 

Fotografijų, dokumentų ir knygų paroda „Sąjūdžio metus minint“

Viešoji biblioteka, Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

1–31

 

Virtuali paroda „Kupiškis: Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 1988–1991 metų įvykių kronika“

Kupiškio VB interneto svetainė http://kupiskiovb.lt/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–7

Fotografijų paroda „Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Kupiškyje, 1988–1989 m.“ Eksponuojamos Juozo Kraujūno, Juliaus Vaupšo ir Valdo Šimkaus fotografijos

Kupiškio kultūros centro fojė

Atsakingi asmenys – A. Venckus

 

2–31

 

Dokumentų paroda „Filosofas Vincas Vyčinas“ (100-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

3–30

 

Spaudinių paroda „Žodžiai iš tamsos“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

8

 

10 val.

Rudeniniai skaitymai netradicinėse erdvėse

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: A.Kiaušienė, L. Kliopkinienė

 

10-22–11-12

 

Spaudinių paroda „Rašytoja Vilė Vėl“ (65-mečiui)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

10–30

 

Paroda „Aklųjų pasaulis“

Abonementas

Atsakingas asmuo –R. Senvaitienė

 

10–30

 

Paroda „Cirko aktoriai Kupiškyje 1936 m.“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

9

 

13 val.

Viktorina moksleiviams „Ar pažįsti Kupiškį“

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

17

 

16 val.

(tikslinama)

Renginys, skirtas Baltosios lazdelės dienai „Muzikos ir žodžio spalvos“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

      18

 

   17.15

Justo Jasėno eikėraščių knygos „Surink iš pakraščių" sutiktuvės

Abonementas

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

      23

 

16.30

 
Pokalbiai apie perskaitytas knygas (klubas „Knygius“)
Abonementas
Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė
 

 

25

 

17 val.

Susitikimas su teatrologe, humanitarinių mokslų daktare Audrone Girdzijauskaite ir jos knygos „Iš teatro ložės“ pristatymas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

26

 

16 val.

Susitikimas su rašytoju, vertėju, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Valdu Papieviu

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

31

 

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                         Kaimo padaliniai

1–14

 

Spaudinių paroda „Knygų naujienos“ (naujos knygos)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–20

 

Paroda „Šimtmečio Virbališkių krašto žmonės švenčia jubiliejus“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–30

 

Žaislų, lėlių, knygelių paroda „Vaikystė – mažytis namelis...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

10-01–11-05

 

Spaudinių paroda „Patirtis, išmintis, branda“ skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

5–31

 

Paroda „Rašytojo biografija – jo knygos“ rašytojui Mykolui Sluckiui – 90 metų

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

5

 

16 val.

Pokalbių valanda Tarptautinei mokytojų dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

8

 

14 val.

Popietė vaikams „Išgelbėtas šuniukas“ (pasaulinei gyvūnijos dienai)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

8–31

 

Spaudinių paroda „Ir aš mažas buvau“ Pranui Mašiotui 155 m.

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

13

 

11 val.

Edukacinė pamokėlė „Bitute pilkoji“

Naivių padalinys

Atsakingi asmenys – M. Levickienė, bendruomenė

15–31

 

Spaudinių paroda „Laiptai į dangų“ (Mykolui Sluckiui – 90)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

09-18–10-26

 

T. Užos fotografijų bei spaudinių paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose ir knygose“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

19

 

19 val.

Tradicinė kaimo rudens šventė „Rudens muzika“

Naivių padalinys

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, bendruomenė, laisvalaikio salė

20

12 val.

Naivių koplytėlės 15-os metų paminėjimas

Naivių padalinys

Atsakingi asmenys- M. Levickienė, bendruomenė

 

20

 

12 val.

Popietė Lietuvos šimtmečiui paminėti „Atmintis išlieka gyva...“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė, bendruomenė, muziejus

10-20–11-20

Spaudinių paroda „Sugrįžimas į save...“ (M. Sluckiui – 90)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

10-22–11-20

Spaudinių paroda „Jau skleidės burės“ – 110 m. kai gimė prozininkas Rapolas Šaltenis

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

26–31

Spaudinių paroda „Kur vasara amžina“ (Vilei Vėl – 65)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

26

 

14 val.

(tikslinama)

Susitikimas su fotografijų parodos autoriumi T. Uža

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

Papildoma informacija