Renginių planas

Kovas

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–16

Paroda „Kupiškio kraštas Balio Buračo fotografijose: 1930–1938“

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

Skaitmeninė kolekcija „Senovinės kupiškėnų vestuvės“

Kupiškio viešosios bibliotekos interneto svetainė

http://www.kupiskiovb.lt/index.php?option=com_content&view=a

2390&Itemid=179
Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

03-01–04-30

Tautodailininko Alfonso Blažio tapybos darbų paroda

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

2–30

Dokumentų paroda „Poetinės kūrybos versmės“ (Kazimierui Viliui Laužikui – 85 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

2–30

Dokumentų paroda „Dėkingas likimui už Kupiškį“ (Aleksui Baltrūnui – 95 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

2, 4–6

 

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems“

Kupiškio viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingas asmuo – R. Balabonas

 

2, 9, 16, 23, 30

13 val.

„Amis parlant francais“ (prancūzų kalbos kursai pradedantiesiems)

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

3–6, 10, 12

 

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Bugailiškienė, S. Mažylienė

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31

10 val.

„Žirniukų klubas“ (užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms)

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

3–31

Gėnios Vaičikauskienės grafikos darbų paroda

Kupiškio viešoji biblioteka (laiptinė)

Atsakingas – A. Venckus

4

17 val.

Inezos Juzefos Janonės knygos „Dvigulė lova“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė, leidyklos „Homo liber“ vadovas Vilius Gužauskis, humanitarinių mokslų daktarė, literatūrologė Alma Lapinskienė, Jurgio Buitkaus literatūrinės premijos laureatė poetė Ona Jautakė, bardas Romualdas Miškinis, kunigas, teologijos licenciatas, poetas Justas Jasėnas

Kupiškio viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo j. Širvinskienė

5, 12, 19, 26

17 val.

Suaugusiųjų dailės studijos užsiėmimai

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

5–31

Laiškai iš Prancūzijos (Frankofonijos savaitei) Vijolės Vilimienės susirašinėjimas su prancūzais

Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

6

10 val.

Viktorina mokyklos „Varpelis“ vaikams „Ar pažįsti Lietuvą?“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

6–31

Spaudinių paroda „Srauni vaikystės upė“ (Broniui Jauniškiui – 100)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

7

13 val.

Nacionalinė viktorina

Kupiškio viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingi asmenys: R. Balabonas, L. Matiukaitė

Nuo kovo 10 d. antrad.–penktad.

13–16 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Klubas po pamokų“

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

10–31

 

Spaudinių paroda „Vaikų žemė“ (Justino Marcinkevičiaus kūryba)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

10–31

 

Spaudinių paroda „Žolininkė Eugenija Šimkūnaitė“ (E. Šimkūnaitės 10-mečiui)

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

10

 

13 val.

Viktoro Diawaros susitikimas su gimnazistais (projektas „Desertas Kovo 11-ajai“)

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilkienė

 

10

 

17 val.

Muzikinis šventinis desertas „Mes pasaulyje drauge su Viktoru Diawara“ (projektas „Desertas Kovo 11-ajai“)

Kavinė „Janta“

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilkienė

11

11–13 val.

Skautų edukacinės veiklos Kovo 11-jai skirtame renginyje

Kupiškio kultūros centras

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė            

13

13 val.

Dailininko Remigijaus Gatavecko akademinio piešimo pamoka ir susitikimas su gimnazistais „Laisvė ir atsakomybė“ (projektas „Desertas Kovo 11-ajai“)

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

13

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ką gali papasakoti knygelės“ lopšelio darželio „Obelėlės“ „Ąžuoliukų“ grupės vaikams (auklėtoja R. Petrikienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14

10 val.

NVŠ užsiėmimas „Skautauk, patirk, atrask“

Kupiškio viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

16–20

 

8.30 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingi asmenys: I. Gasparonienė, A. Bukienė

 

17

 

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Kupiškio viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingi asmenys: R. Balabonas, J. Vosylienė

 

18

 

13.30 val.

Literatūrinė-edukacinė popietė „Sraigių lenktynės“ mokyklos „Varpelis“ spec. poreikių ugdytiniams (auklėtoja N. Krasovskaja)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

19

 

10.30 val.

Literatūrinis rytmetis „Vaikų žemė“ (Just. Marcinkevičiui – 90)

Vaikų erdvė

Atsakinga asmuo – L. Kliopkinienė

 

24, 25

 

15 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Antašavos kaimo padalinys

Atsakingi asmenys: I. Gasparonienė, R. Radavičienė

 

25, 26

 

10 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, M. Levickienė

 

25

 

17 val.

Pokalbiai apie perskaitytas knygas klube „Knygius"

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

25

 

10 val.

Naujų knygų paaugliams pristatymas (6–8 kl.)

P. Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

26

 

15 ir 17 val.

Kino filmas „Penki centimetrai per sekundę“ (Japonijos ambasados Lietuvoje renginys)

Kupiškio kultūros centro Vitražų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

Nuo kovo 10 d. antrad.-penktad.

13–16 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Klubas po pamokų“

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

31

 

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Kupiškio viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                         Kaimo padaliniai

1–16

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų klasių auklėtinių darbelių paroda „Gėlės Lietuvai“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Palmutės Balnytės darbų paroda „Žydėjimo šviesa“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

6

 

14 val.

Popietė „Man gera, kad tu gyveni...“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

03-06 –04-06

Ingos Klidzaitės rankdarbių paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

03-06–04-06

Paroda LSKD „Gubojos“ Kupiškio skyriaus kūrybinių darbų

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

7

 

19 val.

Tradicinė šventė „Žydėkime kaip gėlės“ (skirta Tarptautinei Moters dienai)

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys – L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

10

 

15 val.

Popietė „30 laisvės žiedų“ (skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai)

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

09–30

Knygų ir spaudinių paroda

„Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

09–30

Knygų ir spaudinių paroda

„Vaikų žemė“ (Justinui Marcinkevičiui – 90)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

03-10–04-02

Paroda rašytojui Justinui Marcinkevičiui 90 metų „Dienoraštis be datų“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

03-10–04-02

Paroda „Nepriklausomybės atkūrimo Signatarai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

16–20

 

8 – 12 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

17–31

 

Spaudinių paroda „Prezidentas iš Tatkonių kaimo:“ (J. Matuliui – 1 20)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

18

10.30 val.

Susitikimas „Skautų veikla“

Salamiesčio padalinys

Atsakingi asmenys – G. Laucienė, R. Vilkienė

20

10 val.

Kupiškio PK bendruomenių pareigūnės Inetos Baronaitės paskaita Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

25, 26

10 val.

Skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

27

 

10.30 val.

Ekskursija į knygų pasaulį „Ieškau ir randu“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

28

11 val.

(tikslinama)

Edukacinis užsiėmimas „Pinam rišam margą verbą“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Mokinių darbų paroda „Užupečkio paveikslaliai“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Lietuvos valstybės Nepriklausomybei – 30, 1990–2020“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

Vasaris

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–4

Grafikos darbų paroda iš Zgiežo miesto dailininkų draugijos „Mlyn“ („Malūnas“) kolekcijos

Kupiškio viešoji biblioteka (laiptinė)

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–29

Skaitmeninė kolekcija „Senovinės kupiškėnų vestuvės“

Kupiškio viešosios bibliotekos interneto svetainė

http://www.kupiskiovb.lt/index.php?option=com_content&view=a

2390&Itemid=179
Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

10 val.

„Žirniukų klubas“ (užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms)

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

5–29

Dokumentų paroda „Operos dainininkė Vincė Jonuškaitė-Zaunienė (1901–1997)“

Kupiškio viešoji biblioteka (laiptinė)

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

6, 13,

20, 27

17 val.

Suaugusiųjų dailės studijos užsiėmimai

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

6, 13,

20, 27

13 val.

„Amis parlant francais“ (prancūzų kalbos kursai pradedantiesiems)

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

6–7

 

9–12 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Kupiškio viešoji biblioteka, Skaitykla

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

6–29

Spaudinių paroda „Dėkingas likimui už Kupiškį“ (rašytojo Alekso Baltrūno 95-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

7

18 val.

Išvyka į prancūziško kino festivalį „Žiemos ekranai“ prancūzų kalbos kursų dalyviams

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

8, 22

10 val.

NVŠ užsiėmimas „Skautauk, patirk, atrask“

Kupiškio viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

11

 

11 val.

Akcijos „Saugesnio interneto savaitė“ transliacija „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“

Kupiškio viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

 

11

 

11 val.

Metų knygos rinkimai suaugusiųjų prozos kategorijoje – TAU klausytojams

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

12-29

Spaudinių paroda „...tekši lašas po lašo, žodis po žodžio...“ (E. Ališankai – 60)

Kupiškio viešoji biblioteka, Abonementas

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

13

 

13 val.

Eilėraščių deklamavimo konkursas I–IV klasių mokiniams „Deklamuoju Lietuvai“

P. Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

13

 

11 val.

Muzikinė valandėlė „Senos plokštelės: kviečiame paklausyti“ tema „Hiperbolė“

Kupiškio viešoji biblioteka, Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

14

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Kuriame pasaką kartu“

P. Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

17-29

Spaudinių paroda „Apie toleranciją“ (Emilijai Liegutei – 90)

Kupiškio viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

19

 

17 val.

Šiaulių kuriančių moterų vakaras Kupiškyje: Humanitarinės studijos „Plėviasparniai“ kūrybos rinktinės „Bičkopis“ pristatymas

Kupiškio viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

20

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Mano tėviškėlė“ mokyklos „Varpelis“ Angeliukų grupės vaikams

Kupiškio viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakinga asmuo – L. Kliopkinienė

 

21

 

10 val.

Viktorina „Ar pažįsti Lietuvą?“ mokyklos „Varpelis“ „Kodėlčiukų“ grupės vaikams

Kupiškio viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

25

 

10.30 val.

Literatūrinis rytmetis „Aš jau skaitau“ l/d „Saulutė“ Boružėlių grupės vaikams

Kupiškio viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

25

14 val.

Užgavėnės bibliotekoje

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

26

 

17 val.

Klubo „Knygius“ susitikimas: pokalbiai apie knygas

Kupiškio viešoji biblioteka, Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

Antrad.-penktad.

13–16 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Klubas po pamokų“

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

28

 

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Kupiškio viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

1

12 val.

„Laisvalaikis su geriausia 2019 m. knyga“

Laičių SAP

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

1–15

 

Fotografijų paroda „Valdemaras Kukulas poetas, literatūros kritikas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–15

 

Akcija „Renkame metų knygą“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–20

 

Mezginių paroda „Ratu, ratu, ratu-tu, žaliu žiemos taku“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Kilnojama paroda „Diagnozė – poetas“ (V. Kukului – 60)

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

(tęsiama)

 

Gražinos Laucienės piešinių paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

3

12 val.

Skirtukų dirbtuvėlės „Siūlau perskaityti“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

3–28

Dokumentų paroda „Meilė – ne tik tai, ką jauti, bet ir tai, ką darai“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

5

9.30 val.

Pokalbis Šv. Agotos dienai „Mūsų duona kasdieninė“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

5

 

11 val.

Edukacinė popietė Šv. Agotos dienai „Verkia duonelė tinginio valgoma“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

5

11 val.

Literatūrinis rytmetis ,,Poezijos knygos rinkimai‘‘

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

7

15 val.

Diskusija „Metų knygos rinkimai 2019“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

07–28

„Lieki toks, koks buvai – lieki atviras...“ Vytautui Bložei – 90

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė ir L. Mačiulienė

10–16

Saugesnio interneto savaitė

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė ir L. Mačiulienė

 

11

 

11 val.

Saugesnio interneto savaitė. Transliacija internetu „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

12

14 val.

Popietė „Metų knyga – 2019“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

02 13–03 13

Dokumentų paroda „Dar rymo kryžkelėse kryžiai, dar koplytėlės pakeliuos“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

14–29

Knygų ir spaudinių paroda „Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

14–29

Knygų ir spaudinių paroda„Miesto vaiko kasdienybė“ Anne-Catharina Vestly – 100.

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

14–29

Dokumentų paroda „Tikėsiu paukščiais, lekiančiais aukštai“ 90 m. poetui Algimantui Baltakiui“ (g. 1930)

Rudilių SAP

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

14

 

12 val.

Diskusija „Ar šią knygą rekomenduočiau draugui?“ Geriausios

2019 m. suaugusių knygos rinkimai

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė ir L. Mačiulienė

 

15

 

19 val.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Čia Lietuva – su dainomis ir saule!“

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

15–29

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ auklėtinių piešinių paroda „Tau Lietuva“ (Vasario 16-ajai)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

15–29

Spaudinių paroda „Tikras kūryboje ir gyvenime“ (Algimantui Baltakiui – 90)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

16

11.30 val.

Pamokėlė „ Gėlės Lietuvai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingi asmenys: mokytoja D. Zovienė, G. Laucienė

16

13 val.

Popietė „Tau Tėvyne“

Naivių laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: M. Levickienė, A. Kovienė

 

16

 

14 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė „Valstybei – iš visos širdies...“

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Juodpėnų laisvalaikio salė, Juodpėnų kaimo bendruomenės taryba

 

10–28

 

Paroda rašytojui Aleksui Baltrūnui 95 metai „Ant katpedėlių kalno...“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

22

(tikslinama)

(tikslinama)

Nacionalinio diktanto rašymas

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

22

12 val.

Popietė „Lengvas darbas – tinginystė, plonas blynas smagurystė“

Palėvenėlės SAP

Atsakingi asmenys: S. Škinderytė , kaimo bendruomenė

 

25

 

11 val.

Edukacinė popietė „Geras kelias, čiūto, blogas arklys, čiūto“ Užgavėnės (vaikams)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė  

25

13 val.

Literatūrinė popietė „Žiemos išvarymas“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

Papildoma informacija