Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Renginių planas

Vasaris

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–14

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokinių piešinių paroda „Vaikų pasaulis“ ( mokytoja J. Daukienė)

Parodų salė

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

1–25

(tęsiama)

Spaudinių paroda „Susitikimų su žymiais žmonėmis akimirkos Kupiškio viešosios bibliotekos istorijoje“

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Atsakingas asmuo – Jolita Pipynienė

1–28

(tęsiama)

Vaikų fotografijos paroda „Neatrastas Kupiškis“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

1–28

Spaudinių paroda „Rankdarbiai – neatsiejama mūsų gyvenimo dalis“

Meno ir muzikos skaitykla

Atsakingas asmuo – Nida Galvanauskienė

1–28

(tęsiama)

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 9–10 lavinamosios klasės mokinių piešinių paroda „Žaidžiu spalvomis“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

1–28

Spaudinių paroda „Mano teisės ir pareigos“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

1–28

Spaudinių paroda „Paauglių idealas“ (Meg Cabot – 50)

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

1–28

(tęsiama)

Ernestos Masiulionytės fotografijų paroda

Bibliotekos III aukštas

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

2

13 val.

Metų knygos rinkimai (suaugusiųjų kategorija)

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – Janina Širvinskienė

2

10 val.

Žiemos skaitymai netradicinėse erdvėse

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

2

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

4

11-13 val.

Neformaliojo švietimo užsiėmimai „Knygų bičiulių klubas“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

6–12

Saugesnio interneto savaitės renginiai

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys – Gražina Puidokienė, Romualda Vasiliauskienė

6–28

Spaudinių paroda „Įsiklausyk į aidą“ (Algimantui Zurbai – 75)

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

6–28

Spaudinių paroda „Lietuvos Nepriklausomybė“ (Vasario 16-ajai)

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

7

17–18 val.

„Valanda su Ričardu“ norintiems išmokti žaisti šachmatais

Parodų salė

Atsakingi asmenys – Ričardas Balabonas, Algirdas Venckus

9

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

11

11–13 val.

Neformaliojo švietimo užsiėmimai „Knygų bičiulių klubas“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

13

(tikslinama)

Metų knygos rinkimai (vaikų kategorija)

„Kupos“ pradinė mokykla

Atsakingi asmenys – Rūta Vilkienė, Laimutė Kliopkinienė, Romualda Vasiliauskienė

14

17–18 val.

„Valanda su Ričardu“ norintiems išmokti žaisti šachmatais

Parodų salė

Atsakingi asmenys – Ričardas Balabonas, Algirdas Venckus

15

16 val.

Parodos „Vasario 16-osios Lietuva – dokumentai, fotografijos, spauda“ (iš Kupiškio viešosios bibliotekos fondų ir A. Venckaus asmeninio archyvo) pristatymas

Bibliotekos II aukštas

Atsakingas asmuo – Algirdas Venckus

15–28

Spaudinių paroda „Apie drąsą, draugystę ir fantaziją“ (Peter Freund – 65)

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

17

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

17

16 val.

„Kūrybos erdvių – 2017“ parodos „Ko žodžiais nepasakysi“ atidarymas

Parodų salė

Atsakingi asmenys – Algirdas Venckus, Lina Matiukaitė

17–28

„Kūrybos erdvės – 2016“ paroda „Ko žodžiais nepasakysi“

Parodų salė

Atsakingi asmenys – Algirdas Venckus, Lina Matiukaitė

18

11–13 val.

Neformaliojo švietimo užsiėmimai „Knygų bičiulių klubas“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

20

(tikslinama)

Viktorina „Literatūrinė mažųjų kova“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

21

17–18 val.

„Valanda su Ričardu“ norintiems išmokti žaisti šachmatais

Parodų salė

Atsakingi asmenys – Ričardas Balabonas, Algirdas Venckus

24

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

25

11–13 val.

Neformaliojo švietimo užsiėmimai „Knygų bičiulių klubas“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

Kaimo padaliniai

1–7

(tęsiama)

Knygų paroda „Pamario krašto metraštininkė“ 120 metų kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

1–11

Spaudinių paroda skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

1–14

Šv. Valentino dienai skirtų atvirukų paroda „Širdelės“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

1–15

(tęsiama)

Spaudinių paroda „Poetė besivejanti vaikystę“, skirta Violetai Palčinskaitei

Palėvenėlės padalinys

Atsakingas asmuo – Ona Kručienė

1–16

Spaudinių paroda „Penkios geriausios knygos vaikams – susipažink“ (Metų knygos rinkimai – 2016)

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

1–17

Spaudinių paroda „Įkvėpti ateities“, skirta artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

1–17

(tęsiama)

Knygų ir spaudinių paroda „Geriausios 2016 metų knygos suaugusiems“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1–11

(tęsiama)

Dokumentų paroda „Nuosprendį nusikaltėliams pateiks istorija ir laikas...“ (Sausio 13-ąjai prisiminti)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1–23

(tęsiama)

Spaudinių paroda „Mažos Lietuvos – didi moteris“ (Ievai Simonaitytei 120)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

1–28

Spaudinių paroda „Kelionė su Ieva Simonaityte po Mažąją Lietuvą“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

1–28

Spaudinių paroda „Tautos šauklys“ 110 m., kai gimė poetas Bernardas Brazdžionis

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

1–28

(tęsiama)

Spaudinių paroda „Jie mylėjo savo kraštą“ 120 metų, kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė ir etnografas, kraštotyrininkas Balys Buračas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1–28

Spaudinių paroda „Rašytojas niekada nepamiršo, savo šaknų“ 75 m. rašytojui Algimantui Zurbai

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

1–28

(tęsiama)

Dokumentų paroda Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms „...o buvo taip...“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

1–28

Dokumentų paroda „Viskas pačios girdėta, matyta, išgyventa...“ (Ievos Simonaitytės 120-mečiui)

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–28

Dokumentų paroda „Kaip Paukščių Tako sidabre, tik tu viena kaip saulė...“ (Bernardui Brazdžioniui – 110)

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–28

Dokumentų paroda „Gyvenimo skersvėjuos“ (Algimantui Zurbai – 75)

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

1–28

Subačiaus vaikų lopšelio-darželio kūrybinių darbų paroda „Žiema. Senis Besmegenis“ (auklėtojos Rita Molienė ir Virginija Petronienė)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1–28

Fotografijų paroda „Žvilgsnis po Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė

2

(tikslinama)

(tikslinama)

Nacionalinio diktanto rašymas

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

4

15 val.

(tikslinama)

Literatūrinė popietė vaikams „Duona už auksą brangesnė...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

4

(tikslinama)

Popietė „Pamario krašto metraštininkė“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

6–28

Spaudinių paroda „Visas gyvenimas sutelpa į laiką...“, rašytojo Algimanto Zurbos 75-mečiui

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė

6

15 val.

Popietė skirta Šv. Agotos, Duonos dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

6–12

Saugesnio interneto savaitės renginiai

Subačiaus, Juodpėnų, Skapiškio, Salamiesčio, Noriūnų Virbališkių, Alizavos, Naivių padaliniuose

Atsakingi asmenys – Audronė Bukienė, Rita Liogienė, Roma Bugailiškienė, Jolanta Vosylienė, Irena Gasparonienė, Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė, Laimutė Dešrienė, Milda Levickienė

8–28

Spaudinių paroda „Rašytojas nuo Apasčios“ Algimantui Zurbai – 75

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

8–28

Spaudinių paroda „Gal taip reikėjo...“ 75 metai rašytojui A. Zurbai

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

9

(tikslinama)

Popietė „Renkame Metų knygą vaikams“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

10

(tikslinama)

Viktorina „Žinių sala“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

10

14 val.

Popietė-diskusija „Kuri gi ta geriausioji?“ (Metų knygos rinkimams)

Palėvenėlės padalinys

Atsakingas asmuo – Ona Kručienė

10–28

Spaudinių paroda „Žmogaus prasmės žemėje poezija“ 100 m., kai gimė poetas Kazys Bradūnas

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

11–28

Spaudinių paroda „Mes tauta tik ramių žemdirbių“ (Kaziui Bradūnui – 100)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

14–28

Spaudinių paroda „Tėvynės ilgesio eilės“ Bernardui Brazdžioniui – 110

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

14

(tikslinama)

Žaidimas-aptarimas „Toks nuostabus vaikiškų knygų pasaulis“, geriausios 2016 m. vaikų knygos

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė

14–28

Spaudinių paroda „Neužmirštama diena“ Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

14–28

Dokumentų paroda „Pagausim saulės juoką...“ Algimantui Zurbai – 75

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

14–28

Spaudinių paroda „Vytės Nemunėlio – Meškiukas Rudnosiukas“

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – Sigutė Mažylienė

15–28

Vigitos Žiūkaitės iliustruotų knygų bei piešinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

15

15 val.

Istorinė viktorina skirta Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

15

13 val.

Popietė „Tau dainuoju su meile širdy“, skirta Antašavos bendruomenės žmonėms

Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro aktų salė

Atsakingi asmenys – Laisva Čiuliepienė, Almantas Totoris

15–28

Vaikų piešinių paroda „Piešiu Lietuvą“

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

15–28

Dokumentų paroda „O Lietuva, vėl tau pavasarį, vėl laisvę šaukiam tau!

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

16

14 val.

Popietė „Dainų vainiką Lietuvai nupyniau“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – Loreta Aleksiejūnienė, laisvalaikio salės darbuotoja

16

14 val.

Popietė „Graži tu mano brangi Tėvyne“ (Vasario 16-ajai)

Naivių padalinys

Atsakingi asmenys – Milda Levickienė, bendruomenė, kultūros padalinys

17

11 val.

S. Paltanavičiaus knygos „Maži ežiuko sapnai“ pristatymas

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – Neringa Paukštienė

17

17 val.

Istorija gyva, kol prisimenam...

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – Irena Gasparonienė

17–28

Knygų ir spaudinių paroda „Geriausios 2016 metų knygos suaugusiems“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

18

15 30 val.

Prisiminimų popietė skirta juodpėniečio išeivio Vlado Dubendrio (Dubrindžio) 130-osioms gimimo metinėms „...aš visur juodpėnietis“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

20–28

Spaudinių paroda „Paukštelis mažytis – visą gamtą pažadina“ (Vieversio dienai)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

20–28

Spaudinių paroda „Viso gyvenimo eiliuotos kūrybos rinktinė“ poetui Bernardui Brazdžioniui – 110

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jolanta Vosylienė

21

15 val.

Viktorina „Gimtoji kalba“, skirta tarptautinei gimtosios kalbos dienai

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

24

15 val.

Metų knygos rinkimų renginys suaugusiems

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

24

15 val.

(tikslinama)

Literatūrinė popietė „Rasotoj žolėj vėl pragys vieversėlis...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

24

16.30 val.

Literatūriniai skaitymai „Tėvynę aš turiu...“, skirti Lietuvos valstybės 100-mečiui

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

25

(tikslinama)

Popietė-aptarimas „Poezija – tai gyvenimo atkarpos“, skirta geriausios 2016 metų knygos rinkimams

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – Sigutė Mažylienė

27

15 val.

Užgavėnių kaukių gaminimo dirbtuvėlės, pokalbiai apie Užgavėnių tradicijas

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – Evelina Lučinskienė

28

15 val.

(tikslinama)

Literatūrinė popietė „Lašiniuotis storas bėga, veja jis iš kiemo žiemą...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

Sausis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–10

Vaikų fotografijos paroda „Neatrastas Kupiškis“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

2–31

(tęsiama)

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 9–10 lavinamųjų klasių mokinių piešinių paroda „Žaidžiu spalvomis“

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

2–31

Spaudinių paroda „Apie vėjus ir ne tik“, G. Adomaitytei – 60

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

2–31

Knygų paroda „Mikė Pūkuotukas“ 135 metai kai gimė anglų rašytojas Alenas Aleksanderis Milnas

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Laimutė Kliopkinienė

2–31

Spaudinių paroda „Mūsų laisvės kaina“ (Sausio 13-ajai)

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

2–31

Spaudinių paroda „Pokalbiai apie dabartį“ (V. Račickui – 65)

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Romualda Vasiliauskienė

2–31

Ernestos Masiulionytės fotografijų paroda

Bibliotekos III aukštas

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

3

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – Lina Matiukaitė

5

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

7

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

11–31

Vaikų fotografijos paroda „Neatrastas Kupiškis“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

12

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

13

8 val.
 
 
 
 
9 val.
10-oji pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“
Viešoji biblioteka
Atsakingas asmuo – Dangutė Letkauskienė
 
„SAUSIO 13-oji SPAUDOS PUSLAPIUOSE"
(Iš Algirdo Venckaus archyvo)
Viešosios bibliotekos parodų salė
Atsakingas asmuo – Algirdas Venckus

15–31

Spaudinių paroda „Susitikimų su žymiais žmonėmis akimirkos Kupiškio viešosios bibliotekos istorijoje“

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Atsakingas asmuo – Jolita Pipynienė

19

15 val.

Vaikiškų filmų peržiūra

Vaikų literatūros skyrius

Atsakingas asmuo – Rūta Vilkienė

Kaimo padaliniai

1–7

Subačiaus gimnazijos 5 klasės mokinių paroda „Kalėdinis skirtukas“ (auklėtoja Raisa Gorovniova)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1–10

Spaudinių paroda „Aš nepaliaujamai įsitikinęs Lietuvių tautos gyvasta...“ (Prezidentui Kaziui Griniui – 150 )

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

1–20

Atvirukų paroda „Šventinių atvirukų įvairovė“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

1–20

(tęsiama)

Stasės Šarkienės rankdarbių paroda „Kai baltas angelas Tau ranką tiesia...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

Knygų paroda „Mažosios Lietuvos metraštininkė“ (I. Simonaitytei – 120)

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – Sigutė Mažylienė

1–30

Spaudinių paroda „Mano sėkmė manęs kantriai palauks“ (Gintarei Adomaitytei – 60)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1–31

Knygų ir spaudinių paroda „Geriausios 2016 metų knygos suaugusiems“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

1–31

Spaudinių paroda Vytauto Račicko 65-mečiui „Ne vien apie ŠLEPETĘ“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

2–16

Spaudinių paroda „Knygos adresuotos vaikams“ rašytojui Vytautui Račickui – 65

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – Jonas Vosylienė

2–20

Knygų paroda „Jo knygos gimsta iš širdies“ 65 metai kai gimė rašytojas Vytautas Račickas

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

2–22

Spaudinių paroda „Mano vaikystės ledai“ (Vytautui Račickui – 65)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

2–31

Spaudinių paroda „Rašantis jaunimui apie gyvenimo problemas“ 65 m. rašytojui Vytautui Račickui

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

2–31

Dokumentų paroda „Viskas pačios girdėta, matyta, išgyventa...“    

(I. Simonaitytės 120-mečiui)

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

2–31

Spaudinių paroda „Man visai nesunku kurti“ rašytojui Vytautui Račickui – 65

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė

2–31

Lailūnų kaimo bendruomenės moterų kūrybos darbų paroda „Linksmieji besmegeniai“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė

2–31

Dokumentų paroda „Renkame metų knygą“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – Loreta Aleksiejūnienė

3–31

Spaudinių paroda „Vytautas Račickas – rašytojas, kuriantis vaikams“

(Vytautui Račickui – 65)

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

3–31

Dokumentų paroda „Šypsena ant Zenono Zuikos strazdanų...“ (Vytautui Račickui – 65)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

3–31

Dokumentų paroda „Nuosprendį nusikaltėliams pateiks istorija ir laikas...“ (Sausio 13-ajai prisiminti)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – Laimutė Dešrienė

5–31

Spaudinių paroda „Ji buvo Simonaitytė“

Palėvenėlės padalinys

Atsakingas asmuo – Ona Kručienė

6

12.30 val.

Literatūrinė valandėlė vaikams „Edvarduko nuotykiai“ (Vytautui Račickui – 65)

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Laima Čejauskienė, Lidija Mačiulienė

6–31

Subačiaus vaikų lopšelio darželio kūrybinių darbų paroda „Žiema. Senis Besmegenis“ (auklėtojos Rita Molienė ir Virginija Petronienė)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

9–31

Spaudinių paroda „Ką reiškia būti rašytoja?“ 120 metų kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys – Lidija Mačiulienė, Laima Čejauskienė

10

14 val.

(tikslinama)

Geriausių 2016-ųjų metų lietuvių autorių knygų penketuko paroda-aptarimas

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

13

(tikslinama)

Popietė skirta sausio 13-ajai Laisvės gynėjų dienai paminėti „Jūs visada mūsų širdyse“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

13

8 val.

10-oji pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

13

8 val.

10-oji pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

16–31

Spaudinių paroda „Nepamirštamas Mikė Pūkuotukas ir jo nuotykiai džiugina viso pasaulio vaikus“ 135 metai kai gimė anglų rašytojas Alenas Aleksanderis Milnas

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

17–30

Spaudinių paroda Mažosios Lietuvos metraštininkė“ rašytojai Ievai Simonaitytei – 120

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – JolantaVosylienė

18–31

Spaudinių paroda „Jie mylėjo savo kraštą“ 120 metų kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė ir etnografas, kraštotyrininkas Balys Buračas

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – Roma Bugailiškienė

20

14 val.

Popietė „Kryžiažodžių pasaulyje“

Palėvenėlės padalinys

Atsakingas asmuo – Ona Kručienė

20

15 val.

Baigiamasis „Knygų Kalėdų“ renginys

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

20–31

Spaudinių paroda „Žymiausia Klaipėdos krašto gyvenimo rašytoja lietuvių prozoje“ 120 m. kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – Vanda Ribokaitė

22–30

Spaudinių paroda „Jau lazdą padėjau, kelionė baigta“ (Ievai Simonaitytei – 120)

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – Audronė Bukienė

23–31

Dokumentų paroda Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms „...o buvo taip...“

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – Rita Liogienė

23–31

Knygų paroda „Pamario krašto metraštininkė“ 120 metų kai gimė rašytoja Ieva Simonaitytė

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – Egidija Namiejūnienė

23–31

Spaudinių paroda „Mažos Lietuvos – didi moteris“ (I. Simonaitytei – 120)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – Milda Levickienė

Papildoma informacija