Renginių planas

Lapkritis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–30

Virtuali paroda „Tautodailininkui Broniui Kėdainiui – 100 m.“

Kupiškio viešosios bibliotekos svetainė

Atsakingas asmuo – Nida Galvanauskienė

1–30

Virtuali paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas“ (poeto, eseisto, literatūros kritiko
60-osioms metinėms ir kūrybos sklaidai)
Parodos nuoroda:

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

2–30

Dokumentų paroda „Profesorius Bronius Dundulis (1909–2000)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

2–30

Fotografijų ir dokumentų paroda „Etnologas, filosofijos daktaras Jonas Balys“ (110-osioms gimimo metinėms)

Kupiškio viešoji biblioteka (laiptinė)

Atsakingi asmenys: N. Galvanauskienė, J. Pipynienė

2–30

Spaudinių ir fotografijų paroda „Prisimenant Adomą Petrauską“ (105-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

4–30

Piešinių paroda „Rudens spalvos“ L/d „Saulutė“ „Boružėlių“ grupės vaikų piešiniai

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

4, 11, 18,

13.00 val.

Prancūzų kalbos kursai pradedantiesiems „Amis parlant francais“

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys - R. Vilkienė

4–8

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems (viena grupė, 18 val.)

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: R. Balabonas, J. Vosylienė

5

17 val.

Projekto „Diagnozė: poetas“, skirto poeto, literatūros kritiko Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms, pristatymas

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

5, 12, 19

10 val.

Klubo „Žirniukai“ užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys – R. Vilkienė

 

6

 

17.15 val.

Susitikimas su rašytoja, poete, dramaturge, vertėja Violeta Palčinskaite. V. Palčinskaitės knygos „Paslapties babilonai arba Aš tau siunčiu labų dienų“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė ir kunigas, poetas Justas Jasėnas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

6–30

Pirmo pasaulinio karo prancūzų karių atvirukai ir laiškai (iš Valdo Kopūsto kolekcijos)

Abonemento stiklo vitrinose

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

11-07–12-31

Spaudinių paroda „Metų knyga 2019“

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

7–30

Spaudinių paroda „Svečiai iš Šiaušės“ (Šiaurės šalių savaitei)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

11 ir 13

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai pažengusiems (dvi grupės, po 6 val.)

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: R. Balabonas, J. Vosylienė

12 ir 13

10 val.

Skaitymai vaikams „Pepė švenčia gimimo dieną“

Vaikų erdvė

Atsakingi asmenys: L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė

15–30

Spaudinių paroda „Tarptautinė tolerancijos diena“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

 

18

 

10 val.

„Komiksai: nuo istorijos iki praktikos“. Komiksų kūrimas ir knygelės spaudai parengimas su kūrėja Greta Alice

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

19

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Kuriu pasaką“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

20

10 ir 11 val.

Netradicinės skaitinių pamokos

P. Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

21

17 val.

Dailės studijos užsiėmimai suaugusiems

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo: A. Venckus

23

10 val.

Kupiškio ir Panevėžio skautų edukacinė diena

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

26

10.30 val.

Edukacinė pamokėlė „Visata“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo –L. Kliopkinienė

27

17 val.

Diskusijos apie perskaitytas knygas skaitytojų klube „Knygius“

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

28

17 val.

Projekto „Diagnozė: poetas“ baigiamasis renginys „Liūdnas vakaras“ (Valdemaro Kukulo poeziją skaitys aktorė Ligita Kondrotaitė, veiks mobili paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas“)

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

29

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                         Kaimo padaliniai

1–30

 

Dokumentų paroda „Lukonių bibliotekai – 65“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–30

 

Juozo Samulionio nuotraukų paroda „Nuo apžvalgos bokštų pažvelgus“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Knygų paroda „Jo poezija – upokšnis virtęs galingu srautu“ E. Mieželaičiui – 100 metų

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

4–18

 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos Meninės saviraiškos būrelio dalyvių paveikslų paroda „Tapymas ant šilko“

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

4–30

 

Vidos Palionienės juostų paroda „Audimo raštai“

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

4-30

 

Tarptautinio karpytojų plenero dalyvių kūrybos darbų „Karpiniuota praeitis“ paroda

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

11-04–12-06

 

Spaudinių paroda „Knygos, atkeliavusios iš Šiaurės šalių. Ar jau skaitei?“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

11-04–12-01

 

Genės Zalagienės kryželiu siuvinėtų darbų paroda „Kryželių magija“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

8–29

 

Spaudinių paroda „Šiaurietiškas kampelis“

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

8

9.30 val.

Valandėlė vaikams, skirta sveikos mitybos dienai „Sveikas maistas – sveikas vaikas“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

8

15 val.

(tikslinama)

Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus Algirdo Venckaus jubiliejinės tapybos darbų parodos pristatymas

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

8

10 val.

Skaitymai vaikams „Vaižganto metai“

Antašavos mokyklos aktų salė

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

9

(tikslinama)

13 val.

(tikslinama)

Parodos „Skapiškio parapijos jubiliejų atgarsiai Naiviuose“ pristatymas

Naivių SAP, Naivių koplytėlė

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

11

9 val.

Šiaurės šalių savaitė. Skaitymai „Auštant“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

11

16 val.

Šiaurės šalių literatūros skaitymai vaikams „Pepė švenčia gimimo dieną“, skirtas Norden 100 metų jubiliejui

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

11–17

 

Knygų paroda, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei „Mano mylimi herojai – Pepė Ilgakojinė, Karlsonas, mažylis ir kt.“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

11–17

 

Knygų ir spaudinių paroda, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

11–17

 

Spaudinių paroda „Po šiaurės pašvaiste“ skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei

Virbališkių SAP

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

11–17

20 val.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – skaitymai „Sutemų valanda“

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

11-11–12-27

 

Akcija „Knygų kalėdos“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

11–30

 

Vaikų piešinių paroda „Vaižganto istorijų atspindžiai“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

12–30

 

Spaudinių paroda „Įžymių žmonių mintys apie knygas“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

13

16 val.

Šiaurės šalių literatūros skaitymai paaugliams „Sofijos gimtadienis ir fijosofiška šventė“, skirta Norden 100 metų jubiliejui

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

15

19 val. (tikslinama)

Tradicinė kaimo rudens šventė „Rudens mozaika“

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, bendruomenės taryba,

11-18–12-16

 

Spaudinių paroda Salomėjos Neries 115-osioms metinėms „Lakštingala, kuri negalėjo nečiulbėti“

Šimonių padalinio Juodpėnų SAP

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

18–23

 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusiems

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

19

8.30 val.

Garsiniai skaitymai „Žvakių šviesoje“ skirti Šiaurės šalių bibliotekų savaitei

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

11-27–12-20

 

Dokumentų paroda „Rašytojos kūryba – pasakojimas apie moters, motinos, šeimos santykius“ 70 metų rašytojai Vandai Juknaitei

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

29

14 val.

Popietė „Žiemos švenčių belaukiant“ Advento vainikų pynimas

Palėvenėlės SAP

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

Papildoma informacija