Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Renginių planas

Balandis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

 

2–30

Dokumentų paroda „O juk rytas bus giedras ir saulėtas...“ (Broniui Ribokui 70 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

12

14 val.

Susitikimas su Lietuvos nacionalinės premijos laureatu literatūrologu, habilituotu humanitarinių mokslų daktaru, profesoriumi Kęstučiu Valentinu Nastopka. Pašnekesio tema „Semiotikas Algirdas Julius Greimas ir režisierius Juozas Miltinis“. Dalyvauja Juozo Miltinio palikimo centro vadovė Angelė Mikelinskaitė

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, L. Matiukaitė

13, 27

13–17 val.

Neformalaus vaikų švietimo užsiėmimai „Etnoturistai“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

14, 28

10–14 val.

Neformalaus vaikų švietimo užsiėmimai „Knygų bičiulių klubas 2“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

18

10 val.

Vaikų knygos dienai skirta šventė „Meškoteka“

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Kiaušienė, R. Vilkienė

20–30

Konceptualaus meno paroda „Kūrybos erdvės. 2018“.

Buvusių kareivinių pastatas, III aukštas

Atsakingi asmenys: A. Venckus, L. Matiukaitė

 

20

 

16 val.

Konceptualaus meno parodos „Kūrybos erdvės. 2018“ interaktyvus pristatymas

Buvusių kareivinių pastatas, III aukštas

Atsakingas asmuo – A. Venckus

24

(tikslinama)

(tikslinama)

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ „Vaikų bibliotekėlės“ knygų pristatymas, susitikimas su rašytoju

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

25

16 val.

Pokalbiai apie perskaitytas knygas „Skaitytojų kampelyje“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

26

 

 14 val. ir

15.30 val.

 

Projekto „Prabylanti krašto istorija“ pristatymas

Skapiškio padalinys ir

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

26

10 val.

Pavasariniai skaitymai netradicinėse erdvėse

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: L. Kliopkinienė, A. Kiaušienė

26

17 val.

Susitikimas su rašytoja Renata Šerelyte ir jos naujausio romano „Raganos širdis: Paslaptingoji Barboros Radvilaitės ir jos patikėtinės Magdalenos istorija“ pristatymas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

27

10 val.

Popietė „Kalbu gražia kalba“

Mokykla „Varpelis“

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

27

16.30 val.

Roberto Šarknicko knygos „Šarkos sielos šauksmas“ pristatymas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė 

 

30

 

8.00 val.

Viešųjų bibliotekų darbuotojų kultūrinė-edukacinė išvyka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

 

1–9

Spaudinių paroda „Pabudinkime gamtą, pasitikime grįžtančius paukščius...“ (40 paukščių diena)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

 

1–10

Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos III kl. mokinių piešinių paroda „Ši knyga man patiko“ mokytoja S. Keršulienė

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–16

Dokumentų paroda „Sakmė apie knygnešį...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–20

Dokumentų paroda „Pajunta žolytė gyvybės lašelį...“ (Žemės dienai)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

1–23

(tęsiama)

Spaudinių paroda „Mažosios Lietuvos šviesuolis“ (Vydūnui – 150)

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

 

1–27

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ auklėtinių piešinių paroda „Velykinis margutis“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

Mobili paroda „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

Genovaitės Kučinskienės dirbinių paroda

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

04-01–04-31

Vilės Leščinskienės ir Jadvygos Žekonienės kūrybinių darbų paroda „Pavasario dvelksmas“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

04-01–05-04

Dokumentų paroda „Mėgstamiausios vaikystės knygos...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

04-01–05-03

Spaudinių paroda „Vaikiškos knygos – premijų laureatės“, skirta tarptautinei vaikų knygos dienai

Juodpėnų padalinys

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

 

3

 

13 val.

Popietė „Apie knygas linksmai ir išradingai“, skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

3

 

11 val.

Edukacinis užsiėmimas „Augti su knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Vilčinskienė

3

14 val.

Šventė vaikams „Velykėlės“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

3–17

Vaikų mėgstamų knygų paroda „Knygelių bokštas“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

 

3–31

Spaudinių paroda „Nuotykinės literatūros meistras“ 100 m., kai gimė anglų rašytojas Tomas Main Ridas

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

3–31

Spaudinių paroda „Tarptautinė vaikų knygos diena“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

3–30

Spaudinių paroda „Garsiųjų kraštiečių Jono Vaitiekūno, Kaliksto ir Teofilio Čiurlių jubiliejiniai metai“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

6

19 val.

Popietė „Pavasarį širdis dainuoja“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

6

 

14 val.

(tikslinama)

Popietė „Dovanokime gerumą...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

9

13.50 val.

Edukacinė programa „Etno kilimas“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, R. Vilkienė, S. Ratkutė

12

8.50 val.

Edukacinė pamoka „Kuom rengiasi senoliai“

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, S. Ratkutė

 

23–29

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Kartu mes kuriame ateitį“. Akcija „Perskaitei? Perduok knygą!“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

23

16 val.

(tikslinama)

Renginys „Knygos – mano draugai“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

04-23–05-22

Spaudinių paroda „Ką skaitė mūsų senoliai“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

23–25

13–17 val.

Dirbtuvėlės „Mano svajonių biblioteka“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

24–30

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

24

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ką žinau apie Lietuvą?“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei ir Lietuvos 100-mečiui

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

24

(tikslinama)

Pokalbis „Kokia biblioteka turi būti? Knygos ar kompiuteriai?“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

25

 

(tikslinama)

Žaidimo „Lietuva“ dėlionės dėjimas, skirta Lietuvos šimtmečio minėjimui

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

25

15 val.

Literatūrinė valandėlė „Rask kelią į savo biblioteką“

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

25

14val.

(tikslinama)

Nacionalinei bibliotekų savaitei ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui, skaitymai netradicinėse erdvėse. Poezijos skaitymas prie „Skraidančio piemenėlio“ skulptūros „Sparnuotu žodžiu apie Lietuvą“

Juodpėnų padalinys

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, G. Murnikovienė

25

13 val.

Edukacinis renginys „Aukštaitijos etno kilimas“. Renginio metu moksleiviai bus supažindinami su interaktyviais gamtos paminklais. Renginį ves kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė Rūta Vilkienė. Renginys skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei

Antašavos padalinys

Atsakingi asmenys: L. Čiuliepienė, R. Vilkienė

 

26

(tikslinama)

 

15 val.

(tikslinama)

Popietė „Sveika, biblioteka. Ateitį kurkime kartu“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

 

26

 

 

11 val.

Knygų valandėlė netradicinėje aplinkoje (perskaitytų knygų pristatymas), skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Vilčinskienė

26, 27

 

(tikslinama)

Valandėlė „Pasakos vaikams“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

 

 

26

 

 

 

14 val.

(tikslinama)

Popietė „Pasaulis yra graži knyga“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

26–30

 

 

Akcija „Gražink bibliotekai pasiskolintą knygą“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

 

27

16 val.

(tikslinama)

Popietė „Atgijo Alizavos ąžuolas pavasarį pajutęs...“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

27

 

10 val.

Literatūrinė valandėlė „Knyga – mano vaikystės dalis“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Šepetos padalinys

Atsakingas asmuo – N. Paukštienė

 

27

 

12.30

(tikslinama)

Susitikimas su kraštiete rašytoja Renata Šerelyte

Šimonių padalinys

Atsakingi asmenys: E. Lučinskienė, L. Skerienė, S. Ratkutė, M. Kalvelienė

27

15 val.

Popietė „Būkime sveiki“, skirta medicinos darbuotojų dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

27

15 val.

Popietė „Pirmoji pažintis su kūrybinga moterimi“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

28

 

 

(tikslinama)

Popietė „Su knyga per svajonių pasaulį“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

28

Visą dieną biblioteka laukia lankytojų

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

 

28

 

13 val.

Popietė-diskusija „Biblioteka – atviros durys. Įženk“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

Laičių padalinys

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

 

29

(tikslinama)

 

13 val.

(tikslinama)

Popietė „Mamos skarelė“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

Papildoma informacija