Renginių planas

Liepa

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–4

 

 

Kupiškio skautų dalyvavimas Panevėžio krašto skautų vasaros stovykloje

Vilktupio stovyklavietė, Panevėžio rajonas

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

1–31

 

Vaikų ir jaunimo pilietinio bei tautinio ugdymo vasaros stovykla „Mūsų krašto QR kodas“

Įvairios Kupiškio rajono vietos

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Mikšys

1–31

 

Bronės Jacevičiūtės-Jėčiūtės tapybos darbų paroda (iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų)

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

 

Spaudinių paroda „Tautinės tapatybės puoselėtojas“ (Jonui Baliui – 110)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–31

 

Spaudinių ir fotografijų paroda „Skulptorius iš Karaliūniškio sodžiaus“ (Juozas Kėdainis)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–31

 

Virtuali paroda „Portretas Juozo Kėdainio eskizuose“

Parodos nuoroda:   https://photos.app.goo.gl/fuXrfD3fESPhXV9S6

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

1–31

 

Virtuali paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas“ (poeto, eseisto, literatūros kritiko 60-osioms gimimo metinėms ir kūrybos sklaidai)

Parodos nuoroda: https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/diagnoze-poetas-valdemaras-kukulas/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Mobili paroda „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“

Adomynės dvaras

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–31

 

Pietų Prancūzijos atvirukų paroda „Pasivaikščiojimas po žydrąją pakrantę“ (iš Liucijos Dobrickienės asmeninės kolekcijos)

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Lietuvos žydų epas“ (Grigorijui Kanovičiui – 90)

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – Janina Širvinskienė

1–31

 

Vigilijos Grigienės fotografijų paroda

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

1–31

 

Modesto Soko kūrybinių darbų fotografijų paroda

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

2–30

14–17 val.

(antradieniais ir ketvirtadieniais)

Kilnojamoji vasaros bibliotekėlė

Aukštupėnų poilsiavietė prie Kupiškio marių

Atsakingi asmenys – J. Vosylienė, R. Mikšys

6

11–19 val.

Edukacinės programos „Vėjo malūnėliai“ ir „Vasaros atspaudai“ kūrybos ir meno festivalyje „Stichijos“

Kupiškio marių Uošvės liežuvio sala

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė, J. Vosylienė

10–31

 

Spaudinių paroda „Jis išvaikščiojo visą Lietuvą“ (Česlovui Kudabai – 85)

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

                                                             Kaimo padaliniai

1–4

(tęsiama)

 

Vaikų piešinių paroda „Pakalbėk su manim, tėti...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–5

 

Spaudinių paroda „Vienas žymiausių XX a. Amerikos rašytojų“ (Ernestui Hemingvėjui – 120)

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

1–12

 

Nuotraukų paroda „Juozas Baltušis Kupiškyje“, skirta rašytojo 110-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–16

 

Spaudinių paroda „Nuotykių bibliotekėlė“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–17

(tęsiama)

 

Dokumentų paroda „Gimęs piešti ir kurti pasakas vaikams...“ (Kęstučiui Kasparavičiui – 65)

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Širdimi pajusti valstybės dvasią...“, skirta Valstybės ir Mindaugo karūnavimo dienai

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Spaudinių paroda „Vėtrų blaškomo klajūno kelias“, skirta kariškio, mokytojo Vytauto Babicko 120-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

6

21 val.

Valstybės dienos minėjimas „Visos mūsų mintys – su Tavimi“

Juodpėnų kaimas, aikštelė prie buvusios mokyklos

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Juodpėnų laisvalaikio salė, Juodpėnų kaimo bendruomenės taryba

12

20 val.

Tradicinė kaimo šventė „Po liepa“

Juodpėnų kaimas, aikštelė prie buvusios mokyklos

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, Juodpėnų laisvalaikio salė, Juodpėnų kaimo bendruomenės taryba

15–31

 

Knygų ir spaudinių paroda „Praeitis niekad nepraeina, ateitis niekad neateina“ (Alfonsui Nykai-Niliūnui – 100)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

15–31

 

Dokumentų paroda „Ties laiko tėkme“, skirta Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

Birželis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1

10–16 val.

Dalyvavimas projekto „Marios šiapus ir anapus“ renginyje visai šeimai „Atostogauk pažindamas!“ su edukacinėmis programomis „Vėjo malūnėliai“, „Laivų mūšis“ ir „Varlių lenktynės“

Prie Kupiškio marių

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

1–30

Virtuali paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas“ (poeto, eseisto, literatūros kritiko 60-osioms metinėms ir kūrybos sklaidai)

Parodos nuoroda: https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/diagnoze-poetas-valdemaras-kukulas/

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

1–30

Virtuali paroda „Portretas Juozo Kėdainio eskizuose“

Parodos nuoroda: http://www.kupiskiovb.lt/

Atsakingas asmuo – N. Galvanauskienė

3–30

Paroda „Istorijos koliažas pagal Gediminą Kaluiną“

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

3–30

Vigilijos Grigienės fotografijų „Mano miestas – Kupiškis“ paroda

Lankytojų aptarnavimo skyrius, abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

3–30

Spaudinių paroda „Mažąjį skaitytoją kviečiu svajoti“ K. Kasparavičiui – 65 m.

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

3–30

Viktorijos Vitkutės piešinių paroda

Lankytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

5–30

Spaudinių paroda „Lietuvos žydų epas“ G. Kanovičiui – 90 m.

Lankytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

6–30

Spaudinių paroda „Filologė Dalia Dilytė“ (75-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

8

14 val.

Tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“

Viešosios bibliotekos Skapiškio padalinys

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, R. Bugailiškienė

8

10–17 val.

Dalyvavimas literatūros festivalyje visai šeimai „Nuotykiai tęsėsi“ su edukacinėmis programomis „Vėjo malūnėliai“ ir „Vasaros atspaudai“

Anykščių Dainuvos slėnis

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

13

9.30 val.

Komiksų kūrimo dirbtuvės

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

24–28

10–14 val.

Dienos stovykla būsimiems skautams

Kupiškio viešosios bibliotekos kiemelis ir Kupiškio miesto apylinkės

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

28

 

16 val.

Gedimino Kaluinos knygos „Mano prisiminimai“ ir almanacho „Kupiškis. 2019“ sutiktuvės

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

 

28

 

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

 

28

 

16 val.

Knygų klubo „Knygius“ literatūrinė išvyka „Vabalninko lygumų žmonės ir gėlės“

Vabalninkas, Levandų ūkis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

                                                         Kaimo padaliniai

 

 

1

 

13 val.

Literatūrinė viktorina „Mano Lietuva“, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

06-01–07-15

 

Gražinos Laucienės piešinių paroda „Minties linija“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–28

 

Spaudinių paroda „Gijos“ poeto R. Graibaus 80-mečiui

Šimonių padalinio Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

1–30

 

Gabrielės Kirklytės rankdarbių paroda „Vasaros spalvos“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

1–30

 

Spaudinių paroda „Sapnų ir paslapčių pasaulyje“ Kęstučiui Kasparavičiui – 65 m.

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

06-01–07-05

 

Knygų paroda „Brangus Tėve“

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

2–30

 

Piešinių paroda „Pakalbėk su manim, tėti...“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

3

 

12.30 val.

Valandėlė vaikams „Sapnų katytė“, skirta rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus 65-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

3–28

 

Knygų paroda „Spalvingos vaikiškos istorijos“, skirta rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus 65-osioms gimimo metinėms

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

3–28

 

Spaudinių paroda „Sąjūdis Kupiškyje“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

 

3–30

 

Spaudinių paroda „Moderniosios rusų literatūros pradininkas“ Aleksandrui Puškinui 220 m.

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

3–30

Dokumentų paroda „Tėti, tėti, kaip gera man Tave turėti“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

6

(tikslinama)

 

14 val.

(tikslinama)

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriaus kūrybinių darbų parodos „Mano spalvos Lietuvai“ uždarymas

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

11

16

Seminaras „Mano emocinis pasaulis“

Antašavos padalinys

Atsakingas – Kupiškio VB Antašavos padalinys ir Kupiškio Kultūros centro Antašavos Laisvalaikio salė

 

6–16

 

Spaudinių paroda „Pirmiausia esu dailininkas, o ne rašytojas“ Kęstučiui Kasparavičiui – 65 m.

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

6–30

 

Dokumentų paroda „Gimęs piešti ir kurti pasakas vaikams“ Kęstučiui Kasparavičiui – 65 m.

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

 

7–30

 

Spaudinių paroda „Ernesto Hemingvejaus kūryba“, skirta rašytojo 120-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

14

 

16.30 val.

Popietė „Ilgesio gėlės“ skirta Gedulo ir vilties dienai

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

 

14–29

 

Spaudinių paroda „Regėjau Tėviškę sapne“ skirta Gedulo ir vilties dienai

Skapiškio padalinio Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

14

 

(tikslinama)

Popietė vaikams aplankant tremtinius „Viską saugok, atmintie...“ skirta Gedulo ir vilties dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

15

11 val.

Sporto ir sveikatingumo šventė šeimoms „Atostogos Palėvenėlėje“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

 

17–30

 

Spaudinių paroda „Vienas žinomiausių šiuolaikinių žydų rašytojų“ 90 m. rašytojui Grigorijui Kanovičiui

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

18–28

 

Spaudinių paroda „Esu čia ir dabar“ Grigorijui Kanovičiui – 90 m.

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

21

 

16 val.

„Politikos porinkiminė atsakomybė ir pokyčiai“. Susitikimas su politikos mokslų daktaru VDU profesoriumi Lauru Bieliniu

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

Papildoma informacija