Renginių planas

Vasaris

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1, 8, 19, 23

13 val.

NVŠ programos „Knygų bičiulių klubas 3“ užsiėmimai

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

1–18

Kilnojamoji paroda „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingi asmenys: L. Matiukaitė, A. Venckus

1–28

Spaudinių paroda „Gyvenimo labirintai“

(Problemų proza paaugliams)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

1–28

Dokumentų paroda „Atėjusi iš Kupiškio žemės“ (Bronei Jacevičiūtei-Jėčiūtei – 100 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

4, 11, 18, 25

10.15 val.

Prancūzų kalbos kursai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

4–9

13–14 val.

Saugesnio interneto savaitė (Informaciniai vaizdo siužetai apie vaikus ir jaunimą internete)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

4–28

Paroda „Bėgantys metai kalendoriuose“ (Iš Vidmanto Markevičiaus kolekcijos)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

5

13 val.

Aldonos Vasiliauskienės knygos „Švento Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ pristatymas

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

5, 12, 19, 26

14–16 val.

Klubo „Po pamokų“ užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė


6, 13, 20, 27

10.30 val.

„Žirniukų klubo“ užsiėmimai mamoms su mažyliais

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

7

14 val.

Teol. lic. kunigo Andriaus Šukio ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bibliotekininkės Jurgitos Gudelienės edukacijos „Teologas bibliotekoje“ pristatymas

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingas asmuo – A. Venckus

7

17 val.

Teol. lic. kunigo Andriaus Šukio ir Utenos A. ir M. Miškinių   viešosios bibliotekos bibliotekininkės Jurgitos Gudelienės edukacijos „Teologas bibliotekoje“ pristatymas

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

7, 14, 21, 28

14 val.

NVŠ programos „Skautauk, patirk, atrask“ užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

11–15

(tikslinama)

Edukaciniai parodos „Partizano keliu“ pristatymo renginiai

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Subačiaus gimnazija

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Mikšys

13

15 val.

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių parodos pristatymas ir praktiniai mokymai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

12

17 val.

Susitikimas-edukacija „Ekologiški produktai ir sveikata“

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

15

13 val.

Popietė šeimoms „Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio ženklai. Daiktų, fotografijų istorijos“

Viešoji biblioteka

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilčinskienė, R. Vilkienė

20

14 val.

Kupiškio viešosios bibliotekos tarybos posėdis

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Motiejūnienė

20

17 val.

Dailės studijos užsiėmimai

Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

21

7 val.

Išvyka į tarptautinę Vilniaus knygų mugę

Litexpo rūmai, Vilnius

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

27

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Pašnekesiai apie knygas

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

28

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų darbuotojų pasitarimas

Viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

28

17 val.

Civitas klubo diskusija „Politinė korupcija tarpukariu“. Dalyvaus istorijos mokslų daktaras Algimantas Kasparavičius

Kupiškio kultūros centro vitražų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

                                                         Kaimo padaliniai

1

11 val.

Popietė „Renkame populiariausią knygą vaikų kategorijoje“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1

13 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės „Meilės diena“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–10

 

Knygų ir spaudinių paroda „Praeities knygą atvertus“ (Bronei Jacevičiūtei-Jėčiūtei – 100)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo A. Bukienė

1–13

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda, skirta Sausio 13-ajai „Mums reikia tiktai laisvės, žydros padangės reikia…“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

1–13

 

Atvirukų paroda „Šv. Valentinas“

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

1–14

(tęsiama)

 

Spaudinių ir knygų paroda ,,Dialogas su savo karta…”, skirta Vinco Giedros 90-osioms gimimo metinėms

Virbališkių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Mačiulienė, L. Čejauskienė

1–15

 

Spaudinių paroda „Metų knygos rinkimai. Paauglių ir vaikų knygų kategorijos“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–15

 

Akcija „Aš balsuoju už patikusią knygą“ (Metų knygos rinkimai)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–27

 

Jolitos Augustinavičiūtės rankdarbių paroda

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

1–28

 

Irūnos Vanskevičiūtės piešinių parodą „Simboliai mano gyvenime"

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–28

 

Dokumentų paroda „Prezidentą Antaną Smetoną prisimenant“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Nuotraukų ir dokumentų paroda „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Kupiškyje“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–28

 

Spaudinių paroda „Priimkit tokį, koks esu“ (Valdemarui Kukului – 60)

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

1–28

 

Dokumentų paroda „Aš mažas žmogeliukas“ (Erichui Kestneriui – 120)

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

2–22

 

Dokumentų paroda „Knyga netyčia“ (Valdemarui Kukului – 60)

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

4

11 val.

Valandėlė „Saugesnis internetas: privatumo ir asmens duomenų apsauga“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

4–9

13–17 val.

Renginių ciklas „Saugesnis internetas: privatumo ir asmens duomenų apsauga“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

5

10 val.

Valandėlė „Vaikų saugumas internete“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

5

11 val.

Popietė „Kurkime saugesnį internetą kartu“, skirta Saugesnio interneto dienai

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

5

11 val.

Edukacinis renginys vaikams „Duonos riekelėje štai ką matau...“, skirtas šv. Agotos dienai

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

5

11 val.

Popietė „Ar saugus internete?“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

5

14 val.

Valandėlė „Saugus internetas“

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

5

16 val.

Mokomasis užsiėmimas vaikams „Interneto pavojai“, skirtas Saugesnio interneto savaitei

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

6

10 val.

Valandėlė „Kurkime geresnį internetą kartu. Saugokime asmeninę informaciją“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

6–21

 

Spaudinių paroda „Poezija yra svarbiausia dvasios būsena“. Poetui, literatūros kritikui, eseistui Valdemarui Kukului – 60

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

7

14 val.

Valandėlė vaikams „Privatu yra privatu“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

7–28

 

Spaudinių paroda „Knyga netyčia“ (Poetui, literatūros kritikui Valdemarui Kukului – 60)

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

7–28

 

Spaudinių paroda „Gyvenau tyloje, gyvenau iš tylos“ (Valdemarui Kukului – 60)

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

8

11 val.

Valandėlė vaikams „Saugus nuotraukų skelbimas internete“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

8

12.30 val.

Valandėlė vaikams „Nuotraukų skelbimas internete“, skirta Saugesnio interneto savaitei

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

8

12.30 val.

Valandėlė „Saugus internete – mūsų atsakomybė“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

8

13 val.

Popietė „Be safe“, skirta Saugaus interneto savaitei

Šimonių padalinys

Atsakingas asmuo – E. Lučinskienė

8

14 val.

Popietė „Renkame metų knygą – 2018 vaikams“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

8

15 val.

Popietė-diskusija „Metų knygos rinkimai“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

9

11 val.

Popietė „Ar esu saugus internete?“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

9

12 val.

Popietė „Skaitymas – sėkmė ir džiaugsmas“. Geriausių 2018 m. knygų suaugusiems aptarimas

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Mažylienė

11–16

 

Knygų ir spaudinių paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

12

9 val.

Valandėlė vaikams „Seku seku pasaką“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

12

14 val.

Susitikimas su psichologe Valija Šap

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

14

 

Spaudinių paroda „Lietuvos poetų meilės eilės“, skirta šv. Valentino dienai

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

14

16 val.

Baigiamasis Metų knygos rinkimų renginys „2018 m. publicistikos ir dokumentikos knygų penketukas“

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

15

10 val.

Vasario 16-osios minėjimas „Lietuva gyva“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

15

14 val.

Viktorina, skirta Vasario 16-osios paminėjimui

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

15–28

 

Dokumentų, senovinių pinigų paroda „Lietuva, mano protėvių žeme“

Alizavos padalinys

Atsakingas asmuo – L. Dešrienė

15–28

 

Literatūros paroda „Laisvės ugnis – ateities kartoms“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Prezidento Antano Smetonos metams

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

16

12 val.

Šventinis Vasario 16-osios minėjimas „Čia Lietuva – su dainomis ir saule“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

16

13 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė „Mes negalime būti laimingi be laisvės“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – R. Liogienė

16

15 val.

Popietė „Mes nuėjome istorijos tiltais“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: M. Levickienė, A. Kovienė

16–28

 

Spaudinių paroda „Tremtinių kelias“ skirta Nepriklausomybės dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

19

13 val.

Popietė vaikams „Užgavėnių atrakcijos ir linksmybės“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

21–28

 

Knygų paroda „Mano vaikystės namai“ (Vokiečių vaikų rašytojui Erichui Kestneriui – 120)

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

22–28

 

Knygų ir spaudinių paroda „Viską suprasti – nereiškia viską atleisti“ (Erichui Kestneriui – 120)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

26

14 val.

Kūrybinės dirbtuvės senjorėms

Skapiškio padalinys

Atsakingas asmuo – R. Bugailiškienė

Papildoma informacija